Zyskaj nowe kwalifikacje i… wróć do pracy! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Logo Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Rysunek tulipana na białym tle

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, realizowanym przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.

Program przekwalifikowania zawodowego pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych uczestnikom projektu, którzy z powodu choroby lub wypadku stracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia.

Wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy jest również szansą dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Na czym polega projekt?

Osoby, biorące udział w projekcie, rozpoczynają rehabilitację kompleksową w jednym z czterech Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej w:

 • Grębiszewie (woj. mazowieckie),
 • Nałęczowie (woj. lubelskie),
 • Wągrowcu (woj. wielkopolskie),
 • Ustroniu (woj. śląskie).

W ośrodkach uczestnicy projektu poddają się ocenie specjalistów: lekarzy, rehabilitantów, psychologów doradców zawodowych.

W trakcie kilkumiesięcznego (4-5 mies.) pobytu każdy z uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

 1. Zawodowym: ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
 2. Psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
 3. Medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Na podstawie oceny powstaje Indywidualny Program Rehabilitacji, dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika projektu.

Uzyskane w trakcie szkoleń nowe kwalifikacje zawodowe poprawiają status uczestników projektu na rynku pracy i pozwalają im na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Uczestnicy projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” mają ponadto możliwość wyboru szkoleń zawodowych. Ich szeroki wachlarz obejmuje między innymi:

 • sprzedaż z obsługą sklepu internetowego/pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta,
 • pracownik administracyjno-biurowy,
 • kadry i płace,
 • rachunkowość,
 • księgowość,
 • grafika komputerowa i strony www Photoshop, Adobe, AutoCAD.

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie udział mogą wziąć osoby, które:

 1. Z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
 2. Mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 3. Mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
 4. Od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.
 5. Zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);
 6. Są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;
 7. Deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;
 8. Mają różne rodzaje niepełnosprawności.

Jak wziąć udział w projekcie?

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski ul. Na Zjeździe 11 30-527 Kraków z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”.

Informacji udziela:

 • Joanna Kołdras – numer telefonu: 12 312 14 27 lub 507 966 499, e-mail: jkoldras@pfron.org.pl lub krakow@pfron.org.pl
 • Infolinia PFRON – numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail: ork@pfron.org.pl

Nie wymagamy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Poniżej dokumenty zgłoszeniowe oraz wniosek:

Wróć do początku strony