Logo Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Rysunek tulipana na białym tle
Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w projekcie “Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, realizowanym przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. Program przekwalifikowania zawodowego pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych uczestnikom projektu, którzy z powodu choroby lub wypadku stracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną…
zdjęcie przedstawia dłonie ludzi - kobiet i mężczyzn, które trzymają się - są jakby nałożone na siebie
Nasza Fundacja, oddział w Warszawie prowadzi projekt „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na płatne staże. Zapraszamy osoby: posiadające motywację do odbycia stażu lub/i podjęcia zatrudnienia, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałe w woj. mazowieckim, w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60, mężczyźni do…