PFRON - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Plakat kampanii: po lewej stronie symbole niepełnoprawności wzroku, słuchu, ruchu oraz intelektualnej, po prawej napis: Niepełnosprawność? Niewidzialność. Niepełnosprawność to JEDNA z moich cech. Nie JEDYNA. Zauważ nie i moje potrzeby.

Wiele miast w Polsce organizuje kampanie społeczne, związane ze zwiększaniem świadomości na temat osób z niepełnosprawnościami.

Szczególnie warta uwagi jest wrocławska kampania społeczna „Niepełnosprawność. Niewidzialność? To ja!” na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami, współfinansowana ze środków PFRON. Dlaczego jest wyjątkowa? Sprawdź!

Plakat kampanii, obrazujący, jak postrzegane są osoby z niepełnosprawnością ruchową

Niepełnosprawność? Niewidzialność.

Kampania ma za zadanie zwiększyć świadomość …

Logo Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami. Rysunek tulipana na białym tle

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, realizowanym przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.

Program przekwalifikowania zawodowego pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych uczestnikom projektu, którzy z powodu choroby lub wypadku stracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną …

grafika przedstawia napis z czerwonych liter, SOW, które oznaczają system obsługi wsparcia. Litera O zamieniona jest w wózek, na którym siedzi zielona sylwetka osoby. Na górze czarnymi literami jest napis - złóż wniosek on-line

Osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie elektronicznej. Służy do tego SOW – system obsługi wsparcia. W systemie można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programów i działań realizowanych za pośrednictwem samorządów powiatowych i wojewódzkich.

Innowacyjne narzędzie

Sposobem na zmniejszenie barier w dostępie do …

banner SOW, na którym znajduje się logotyp PFRON oraz SOW

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych za pomocą Internetu. Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej mogą Państwo uzyskać informację na temat wsparcia dostępnego z PFRON, a następnie wypełnić, podpisać i złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, podpisać umowę oraz rozliczyć dofinansowanie.

 

Stawiamy na …

PFRON SOW

Wydawało by się, że żyjemy w dobie cyfryzacji. Każdy z nas posiada w domu Internet oraz urządzenie, za pomocą którego otwiera nam się okno na świat. Niestety wśród osób z niepełnosprawnościami ciągle mała jest świadomość, jaką pomoc może zaoferować im Państwo, w tym PFRON. Niewiedza często powoduje obniżenie standardu ich życia.

 

Pragniemy zmienić sytuację osób niepełnosprawnych

Skorzystaliśmy …

Tablica

W trakcie szkolenia będzie można dowiedzieć się jak całościowo stworzyć wizerunek profesjonalisty/profesjonalistki, niezależenie od branży w jakiej się obracamy. Aby to osiągnąć będziemy w czasie warsztatów ćwiczyć podstawy mowy ciała, prowadzenia prezentacji w warunkach biznesowych, dobierania stroju i dodatków odpowiednich do sytuacji, tak aby wszelkie elementy wizerunku mieć pod kontrolą.

 

 

Prowadząca:

Anna Dławichowska – od 2014 roku …

Wróć do początku strony