Tekst łatwy jest bardzo trudny - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Na zdjęciu stoi uśmiechnięty mężczyzna, bardzo się cieszy. To Artur Then nasz trener podczas odbierania certyfikatu szkolenia z tekstów łatwych.

Przekonaliśmy się o tym podczas trzech dni szkoleniowych. Karolina Makowiecka oraz Barbara Ambramowska z Polskiego Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uczyły nasz zespół opracowywania tekstów łatwych. I, jak się okazało, było to dla nas duże wyzwanie.

Pierwszy kontakt z tekstem łatwym miałam w 2018 roku. Opracowywałam raporty z monitoringu w tekstach łatwych – mówiła Joanna Laszczak z naszej Fundacji. Dzięki szkoleniu dowiedziałam się, jak najlepiej tworzyć zdania, które będą zrozumiałe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wiem też, gdzie szukać odpowiednich ilustracji i w jaki sposób je wybierać.

Podczas trzech dni szkoleniowych nie tylko poznaliśmy zasady tworzenie tekstów łatwych, czyli takich, które będą łatwe w zrozumieniu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale też sami bardzo dużo ćwiczyliśmy. Każdy materiał opracowany w tekście łatwym ma mieć nie tylko proste zdania i wiele innych ważnych zasad, które omówiły nam obie trenerki. Powinien mieć też ilustracje graficzne – proste, konkretne i utrzymane w jednym stylu.

Opracowywaliśmy między innymi w tekście łatwym wiele formularzy, wniosków do urzędów, czy fragmentów konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo trudne jest tworzenie tekstów łatwych. Wymaga od nas zmiany myślenia, nowego sposoby konstrukcji zdań oraz zmiany wszystkich nawyków, jakich nauczyliśmy się w szkołach – podsumowywał szkolenie Artur Then, trener naszej Fundacji.

Bardzo dobrze pracowało mi się w grupie, kiedy opracowywaliśmy dokumenty w tekstach łatwych – mówiła Edyta z naszej Fundacji – jednak przygotowanie zadania domowego było dla mnie dużym wyzwaniem.

Każdy z nasz robił zadanie domowe – mieliśmy opracować dwa wybrane teksty w tekście łatwym oraz umieścić graficzne ilustracje.

Na zakończenie szkolenia otrzymaliśmy certyfikaty.

Wróć do początku strony