tekst łatwy - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Na zdjęciu stoi uśmiechnięty mężczyzna, bardzo się cieszy. To Artur Then nasz trener podczas odbierania certyfikatu szkolenia z tekstów łatwych.

Przekonaliśmy się o tym podczas trzech dni szkoleniowych. Karolina Makowiecka oraz Barbara Ambramowska z Polskiego Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uczyły nasz zespół opracowywania tekstów łatwych. I, jak się okazało, było to dla nas duże wyzwanie.

Pierwszy kontakt z tekstem łatwym miałam w 2018 roku. Opracowywałam raporty z monitoringu w tekstach łatwych – mówiła Joanna Laszczak …

Wróć do początku strony