Podsumowanie roku 2023 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Na granatowym tle napis 2023 podsumowanie

Czas leci nieubłaganie. Dopiero co podsumowywaliśmy rok 2022, a już nadszedł moment na podsumowanie roku 2023.

Zapraszamy Was w wirtualną podróż po mapie Fundacyjnych, ubiegłorocznych wydarzeń!

20-lecie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego

Ważnym wydarzeniem minionego roku było 20-lecie Fundacji. Z tej okazji, we wrześniu w Pałacu Krzysztofory w Krakowie, odbył się uroczysty jubileusz, w którym uczestniczyli zaproszeni goście oraz przyjaciele naszej Fundacji.

Przegląd dwudziestu lat działalności FIRR pokazał, jak wiele już udało się osiągnąć w dziedzinie dostępności oraz w obszarze działań, na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Co więcej, uświadomił nam, jak dużo jeszcze jest do zrobienia i pomógł wyznaczyć cele na kolejne lata.

Wspaniale było również móc gościć tak wielu przyjaciół i sprzymierzeńców naszej Fundacji w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenia, takie jak jubileusz dwudziestolecia działalności, przypominają nam, że jesteśmy częścią większej całości. Kluczem do sukcesu jest bowiem nie tylko wytężona praca, ale również intensywna współpraca ngosów z samorządami, instytucjami, urzędami, sektorem publicznym, a także z pozostałymi organizacjami pozarządowymi.

Jubileusz 20-lecia działalności FIRR stał się również przyczynkiem do podsumowania naszej działalności w formie kilku publikacji:

Więcej o 20-leciu: Ach, co to było za… dwudziestolecie!

FIRR w terenie

Rok 2023 dla FIRRu to nie tylko rok ważnych rocznic, lecz również rok, który upłynął nam pod znakiem „pracy w terenie”. Konsultacje społeczne i seminaria, które odbywały się na terenie niemal całej Polski, przeprowadzone były w ramach dwóch naszych projektów.

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych

W ramach konsultacji społecznych projektu Ustawy odwiedziliśmy Białystok, Toruń, Wrocław, Kraków, Łódź, Gdańsk, Gdynię oraz Warszawę.

Każdorazowo konsultacje społeczne dotyczyły projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, przy czym zakres tematyczny był zróżnicowany.

Podczas konsultacji poruszane były następujące obszary zagadnień:

 1. Dostępność komunikacyjno-informacyjna, cyfrowa, wsparcie osób z niepełnosprawnościami psychospołecznymi, zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym.
 2. Budżet osobisty.
 3. Centra Niezależnego Życia.
 4. Indywidualny Pakiet Wsparcia.
 5. Mieszkalnictwo i Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe.
 6. Aktywność zawodowa i zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
 7. Wsparcie osób z niepełnosprawnością psychospołeczną.
 8. Prawo do życia prywatnego i przeciwdziałanie przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami.
 9. Wybory NAPRAWDĘ dostępne.
 10. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”.

Więcej o konsultacjach: Konsultacje – Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami (mrips.gov.pl)

Konsultacje społeczne, i zebrane w ich trakcie uwagi od przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami, przyczyniły się w ogromnej mierze do powstania w obecnym kształcie projektu nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. „Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami.

Materiały do pobrania – Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami (mrips.gov.pl)

Dostępna szkoła

Ledwo zakończyliśmy konsultacje społeczne, rozpoczęliśmy cykl seminariów, upowszechniających „Model Dostępnej Szkoły”, wypracowany w naszym projekcie.

Podczas seminariów przedstawialiśmy innowacyjny „Model Dostępnej Szkoły”, promujący równość dostępu do edukacji, dzieliliśmy się doświadczeniami grantobiorców, którzy wdrożyli w swoich szkołach Model, a także rozmawialiśmy o możliwościach wykorzystania Modelu w procesie osiągania pełnej dostępności w edukacji i poza nią.

Seminaria, kierowane do osób z niepełnosprawnościami, rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, a także przedstawicieli samorządów, placówek oświatowych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz wszelkich podmiotów zainteresowanych podnoszeniem dostępności edukacji, odbyły się w:

 • Krakowie,
 • Kielcach,
 • Katowicach,
 • Opolu,
 • Białymstoku.

Liczymy na to, że dzięki seminariom i upowszechnianiu Modelu Dostępnej Szkoły, polska szkoła stanie się miejscem dostępnym dla każdego ucznia, w którym każdy będzie mógł w pełni realizować swoje możliwości.

Nowe projekty i nowe publikacje

W roku 2023 zakończyliśmy część projektów, inne projekty kontynuowaliśmy i kontynuujemy nadal.

Ale nie oznacza to, że się nie rozwijaliśmy, przeciwnie.

W 2023 roku bowiem rozpoczęliśmy rekrutację do dwóch nowych projektów:

 1. Przez staż do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego
 2. Od stażu do angażu – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością z woj. mazowieckiego

W ramach obydwu projektów, uczestnicy projektu mogą skorzystać z takich usług, jak:

 • indywidualna praca z coachem, w tym dla każdego Uczestnika/-czki opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • staże zawodowe, mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego,
 • kursy i szkolenia zawodowe z otwartego rynku, potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami,
 • pośrednictwo pracy,
 • warsztaty umiejętności miękkich oraz związane z samodzielnym poruszaniem się po rynku pracy, poszukiwaniem, znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia,
 • pomoc asystenta.

Nowe projekty i… nowe publikacje!

W ubiegłym roku do rąk czytelników trafiła publikacja „Innowacje społeczne dla dostępności”, napisana we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach projektu Inkubator dostępności oraz publikacja ZAKOchany po uszy, czyli jak pies Przewodnik zmienił moje życie, powstała w ramach projektu TOPON – Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wyjątkowa publikacja autorstwa Piotra Witka, naszego specjalisty ds. dostępności, opowiada historię jego przyjaźni z psem Przewodnikiem dla osób niewidomych o imieniu Zako.

W jaki sposób Zako trafił do Piotra? Czy budowanie więzi było tylko wyłącznie „lekkie, łatwe i przyjemne”, czy też może zdarzały się sytuacje, wymagające „zimnej krwi”? Na czym polega szkolenie psów przewodników i ile to wszystko kosztuje? Tego wszystkiego, i nie tylko, dowiecie się właśnie z tej publikacji.

Z kolei publikacja „Innowacje społeczne dla dostępności” odpowiada na szereg ważnych pytań, takich, jak między innymi:

 1. Czym są innowacje społeczne i dlaczego są tak istotne w XXI wieku?
 2. Co wspólnego mają innowacje społeczne z dostępnością?
 3. Dlaczego innowacyjność gwarantuje równy dostęp?
 4. Jakie są zasady projektowania uniwersalnego?
 5. Czym są technologie kompensacyjne i asystujące?

Ponadto znaleźć w niej można istotne dane, dotyczące statystyk, związanych z osobami z niepełnosprawnościami w Polsce.

Publikacja „Innowacje społeczne dla dostępności” to jednak nie tylko solidna porcja teoretycznej wiedzy, lecz również kopalnia praktycznych wiadomości.

Autorzy publikacji szczegółowo omawiają w niej bowiem liderów dostępności, czyli innowacje wybrane do upowszechniania przez Radę Innowacji Społecznych, które w szczególny sposób zwiększają dostępność produktów, usług i modeli pracy dla osób o szczególnych potrzebach.

Są to:

 1. Wibraap — instrument elektroniczny i aplikacja do odczuwania dźwięku przez wibracje.
 2. Strażnik.
 3. Hop Hop – mobilny plac zabaw.
 4. Himalaje Autyzmu.
 5. Gra o zdrowie.
 6. Zakupy na jednym wózku z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchu.
 7. Wsparcie imprez masowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 8. Paszport pacjenta z chorobą rzadką.
 9. Wykorzystanie druku 3D w tworzeniu zabawek dla dzieci niewidomych.

Szerokie wprowadzenie powyższych innowacji przyczyni się w olbrzymiej mierze do budowania inkluzywnego, równego społeczeństwa.

Media społecznościowe naszą siłą

Kolejny oznacza rok oznaczał dla nas rozwój w mediach społecznościowych. Zdawanie relacji z tego, co dzieje się w fundacyjnych projektach, cykle postów, przybliżające sylwetki naszych pracowników czy przekazywanie bieżących informacji, dotyczących sytuacji osób z niepełnoprawnościami w Polsce, przyniosło wspaniałe rezultaty!

W tej chwili obserwuje nas niemal 3000 użytkowników z kraju i ze świata.

Jest to o czterystu więcej fanów, aniżeli w ubiegłym roku.

W gronie naszych obserwatorów znaleźli się internauci z największych miast Polski, takich, jak:

 • Warszawa,
 • Kraków,
 • Łódź,
 • Wrocław,
 • Poznań,
 • Lublin,
 • Białystok,
 • Gdańsk,
 • Szczecin,
 • Bydgoszcz.

Na naszej stronie gościmy również obserwatorów z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Włoch, Belgii, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Szwajcarii.

Plany, plany, plany

Rok 2023 był nie tylko czasem świętowania, ale i ciężkiej, wytężonej pracy. Szkoliliśmy, prowadziliśmy konsultacje społeczne i seminaria. Wspieraliśmy naszych beneficjentów, a także towarzyszyliśmy kobietom w ciąży i młodym mamom w pierwszym, trudnym okresie rodzicielstwa. Zmienialiśmy prawo tak, aby jak najbardziej zbliżyło się już nie tylko do ducha, ale i do litery Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

A co przed nami?

Z pewnością czeka nas kontynuacja projektów, związanych ze wsparciem bezpośrednim oraz dalsze działania na rzecz poprawy dostępności uczelni wyższych.

W planach mamy również stworzenie standardów dostępności dla samorządów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Dostępny samorząd” (lider projektu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, partnerzy: FIRR, PFRON i Związek Powiatów Polskich).

Ale to zaledwie część tego, co przygotowaliśmy dla Was na 2024 rok.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony na Facebook, gdzie na bieżąco informujemy Was o bieżących działaniach.

Bądźcie z nami!

Wróć do początku strony