Publikacja „Innowacje społeczne dla dostępności” - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

otwarta książka, w środku zielony długopis

Z radością zawiadamiamy, że ukazała się publikacja „Innowacje społeczne dla dostępności”, przygotowywana przez nas razem z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.

Publikacja podsumowuje doświadczenia, zdobywane w projekcie Inkubator Dostępności, podczas tworzenia nowatorskich rozwiązań dla osób o specjalnych potrzebach. Odsłania prawdę o relacjach między innowacjami społecznymi a dostępnością, a także przybliża ideę projektowania uniwersalnego.

Wielką wartością publikacji jest również autorskie podejście innowatorów i innowatorek w projekcie Inkubator Dostępności, znajdujące odzwierciedlenie w ciekawych rozwiązaniach.

Co jeszcze interesującego znajdziecie w publikacji „Innowacje społeczne dla dostępności”?

Wszystko, co warto wiedzieć o innowacjach i… dostępności

Publikacja „Innowacje społeczne dla dostępności” odpowiada na szereg ważnych pytań, takich, jak między innymi:

 1. Czym są innowacje społeczne i dlaczego są tak istotne w XXI wieku?
 2. Co wspólnego mają innowacje społeczne z dostępnością?
 3. Dlaczego innowacyjność gwarantuje równy dostęp?
 4. Jakie są zasady projektowania uniwersalnego?
 5. Czym są technologie kompensacyjne i asystujące?

Ponadto znaleźć w niej można istotne dane, dotyczące statystyk, związanych z osobami z niepełnosprawnościami w Polsce.

W publikacji znajduje się również sporo informacji o samym projekcie „Inkubator Dostępności”. Czytelnicy dowiedzą się z niej, na jakich czterech filarach opierała się współpraca Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie (współpraca jako nowa jakość dla zarządzania sprawami wspólnymi, współpraca jako podstawa do ko-kreacji i wypracowywania rozwiązań, współpraca buduje kapitał społeczny, współpraca jako motor rozwoju regionu), a także jakie czynniki stały się filarem współpracy jednostki administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowej.

Innowacyjność w praktyce

Jednak publikacja „Innowacje społeczne dla dostępności” to nie tylko solidna porcja teoretycznej wiedzy. Jest ona również kopalnią praktycznych wiadomości.

Autorzy publikacji szczegółowo omawiają w niej bowiem liderów dostępności, czyli innowacje wybrane do upowszechniania przez Radę Innowacji Społecznych, które w szczególny sposób zwiększają dostępność produktów, usług i modeli pracy dla osób o szczególnych potrzebach. Są to:

 1. Wibraap — instrument elektroniczny i aplikacja do odczuwania dźwięku przez wibracje.
 2. Strażnik.
 3. Hop Hop – mobilny plac zabaw.
 4. Himalaje Autyzmu.
 5. Gra o zdrowie.
 6. Zakupy na jednym wózku z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchu.
 7. Wsparcie imprez masowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 8. Paszport pacjenta z chorobą rzadką.
 9. Wykorzystanie druku 3D w tworzeniu zabawek dla dzieci niewidomych.

Na ich przykładzie pokazują jak w praktyce innowacyjność i dostępność idą ze sobą w parze, również w zakresie praktycznych rozwiązań.

Co innowacje mają wspólnego z dostępnością?

W podsumowaniu w publikacji autorzy wskazują na połączenie między innowacyjnością a dostępnością.

Wspólne w obydwu przypadkach będzie zatem:

 • wykorzystywanie technologii asystujących oraz zasad uniwersalnego projektowania,
 • grupa odbiorców,
 • idea zmiany społecznej.

Zadaniem innowacyjności i dostępności jest bowiem uczynienie świata lepszym miejscem, z którego każdy będzie mógł na równi korzystać, rozwijać swoje pasje, budować relacje z innymi ludźmi.

„Każda innowacja jest więc dostępnym rozwiązaniem, łączy je niemal niewidzialna, ledwo dostrzegalna, ale nierozerwalna nić. Potrafili zauważyć ją Innowatorzy i Innowatorki, biorący udział w Inkubatorze Dostępności, których olbrzymi potencjał i wyobraźnię, a także wrażliwość społeczną, empatię, wyczulenie na potrzeby innych, mieliśmy okazję odkryć w trakcie prac nad opisywanymi rozwiązaniami. Mamy nadzieję, że innowacje te zostaną wprowadzone do szerokiego użytkowania. Są tego warte.”

Okładka poradnika "Innowacje społeczne dla dostępności"
Wróć do początku strony