O Inkubatorze Dostępności podczas konferencji - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na zdjęciu grupa trzech osób - dwie kobiety i mężczyzna wykonują roboty ręczne - układają wzory na kartce. To osoby który uczestniczyły w warsztatach podczas konferencji w Krakowie, gdzie był prezentowany projekt inkubator dostępności obok drugie zdjęcia z pisakami, ołówkami w kubeczkach na stole

W dniach 21-22.11.2019 w Niepołomicach odbyła się konferencja w ramach projektów „Wsparcie dialogu obywatelskiego poprzez Małopolską Sieć Rad Seniorów” oraz „Małopolskie Dni Rad Seniorów”. Zorganizowała ją Fundacja Miejsc i ludzi aktywnych. W tym dwudniowym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Pani Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Pani Anita Parszewska, kierownik działu Innowacji Społecznych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie opowiedziały o nowym projekcie – Inkubator dostępności.

Projekt realizowany jest z naszą Fundacją. W ramach Inkubatora można będzie wymyślić nowatorskie rozwiązania, które zwiększą dostępność produktów, usług czy przestrzeni dla osób starszych  oraz z niepełnosprawnościami.  Najlepsze pomysły otrzymają dofinansowanie na realizację.

Drugiego dnia przeprowadzono warsztaty z kreowania rozwiązań przy pomocy metody Design Thinking. Prowadziła je Katarzyna Ociepka-Miąsik z ROPS Kraków. Zastosowanie tej metody przynosi znakomite efekty, pobudzając twórczą energię seniorów.

Inkubator dostępności to innowacyjny projekt, będziemy o wydarzeniach i jego realizacji informować na bieżąco.

logotypy projektu inkubator dostępności, unii europejskiej, flaga Rzeczpospolitej Polski, flaga unii europejskiej oraz europejski fundusz społeczny
Wróć do początku strony