Na planie reportażu radiowego - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie przedstawia grupę osób - kobiety i mężczyznę - dwie kobiety siedzą na wózkach. Trzy osoby stoją - jeden trener oraz dziennikarka radia Eska, która robi reportaż. Trener pokazuje i opowiada o tym, jak powinno wyglądać przejście dla pieszych.
Trener Artur Then pokazuje uczestnikom szkolenia jak powinno wyglądać przejście dla pieszych

Projekt Bliżej dostępności dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

logotypy Unii Europejskiej, flaga Rzeczpospolitej oraz logotyp Europejskich Funduszy Społecznych

Uczestnicy kolejnego szkolenia mogli doświadczyć nie tylko barier architektonicznych, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu, ale też – zostać uczestnikami reportażu o naszym szkoleniu.

Reportaż realizowała Ewa Sas z Radia Eska.

Kolejne informacje już wkrótce. A tymczasem zapraszamy na naszego facebooka do oglądania fotorelacji.

Wróć do początku strony