szkolenia - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grupa ludzi, kobiety i mężczyźni siedzą wokół stołu, rozmawiają. To uczestnicy szkolenia z bliżej dostępności

W nowym roku rozpoczęliśmy kolejne szkolenia w ramach projektu Bliżej dostępności, który realizujemy wspólnie z Spółdzielnią Socjalną FADO i Fundacją TUS od stycznia 2019 roku.

Po wejściu w życie ustawy dostępnościowej, szkolenia zyskały nowy wymiar. Ważną częścią stało się omówienie ustawy, dyskusje z uczestnikami oraz omawianie wielu ważnych sytuacji, z jakimi spotykają się w codziennym życiu.

Uczestnicy …

zdjęcie przedstawia grupę pięciu osób, cztery kobiety i mężczyznę. Cztery osoby siedzą, jedna stoi. Wszyscy są zadowoleni i uśmiechnięci. To trenerzy oraz część uczestników szkolenia w ramach projektu Bliżej dostępności.

Po krótkiej, wakacyjnej przerwie, rozpoczynamy szkolenia z projektu Bliżej dostępności. Dzisiaj, 20 sierpnia 2019 roku, o dostępności uczyć się będzie 15 osób.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

Od stycznia 2019 …

Obrazek przedstawiający dużą ilość żółtych tabliczek z czarnym napisem (ang. SAFETY FIRST), jedna jest na górze widoczna w całości.

Zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące do udziału w II etapie projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018 – 2021”, realizowanym w okresie 01.04.2019 r. – 31.03.2020 r.

Liczba miejsc w jest bardzo ograniczona.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji osób z niepełnosprawnościami (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania, co …

zdjęcie przedstawia grupę osób - kobiety i mężczyznę - dwie kobiety siedzą na wózkach. Trzy osoby stoją - jeden trener oraz dziennikarka radia Eska, która robi reportaż. Trener pokazuje i opowiada o tym, jak powinno wyglądać przejście dla pieszych.

Projekt Bliżej dostępności dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

Uczestnicy kolejnego szkolenia mogli doświadczyć nie tylko barier architektonicznych, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu, ale też – …

Wróć do początku strony