„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”. Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Grupa ludzi, kobiet i mężczyzn, nad nimi kolorowe chmurki, symbolizujące rozmowy

Zapraszamy do udziału w spotkaniu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”, podsumowującym serię konsultacji społecznych projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, które odbyły się w czerwcu, lipcu, wrześniu oraz październiku bieżącego roku.

Kiedy i gdzie?

Wydarzenie odbędzie się 19.10.2023 (czwartek) w Warszawie w godz. 10.00-15.00.

Program wydarzenia:

Prowadzący: Justyna Kucińska i Tomasz Przybysz-Przybyszewski

10.00 – 10.35 Przywitanie gości

O projekcie „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję”

 • wystąpienie Przedstawiciela Lidera projektu
 • dr Krzysztof Kurowski, Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami
 • dr hab. Paweł Kubicki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

10.35 – 11.15 Wystąpienia prelegentów

 • Sprawozdanie z wykonywania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce Monika Wiszyńska-Rakowska – Pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich ds. praw osób z niepełnosprawnościami
 • Wdrażanie Konwencji – trendy w Europie Catherine Naughton – Director European Disability Forum
 • Konsultacje społeczne materiałów koniecznych dla wypracowania nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami dr Marta Sałkowska – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

11.15 – 12.00 Przerwa

12.00 – 14.30 – Warsztaty – 3 warsztatowe bloki tematyczne do wyboru prowadzone równolegle

 • 12.00 – 13.00 – Prezentacja propozycji przez Ekspertów
 • 13.00 – 14.00 – Dyskusja w grupach
 • 14.00 – 14.30 – Podsumowanie pracy w grupach

1. Godność, podmiotowość, przeciwdziałanie dyskryminacji – wybrane propozycje zmian w prawie

Prezentacje:

 • Zasady wyrównywania szans – mec. Anna Błaszczak-Banasiak
 • Przeciwdziałanie przemocy, prawo do życia prywatnego, wsparcie osób z niepełnosprawnościami psychospołecznymi – dr Robert Trzaskowski
 • Prawo wyborcze, zmiana terminologii – dr Jarosław Zbieranek

2. Mieszkanie, budżet osobisty, wsparcie w środowisku lokalnym – nowe elementy systemu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami

Prezentacje:

 • Centra Niezależnego Życia – Magdalena Kocejko
 • Indywidualny Pakiet Wsparcia – Magdalena Kocejko
 • Mieszkalnictwo i WSM – Zbigniew Worony i Joanna Cwojdzińska

3. Zdrowie, zatrudnienie, dostępność – rozbudowa mechanizmów wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami

Prezentacje:

 • Dostępność w obszarze zdrowia – Julia Aleksandrowicz
 • Zatrudnienie – dr Anna Drabarz
 • Dostępność cyfrowa – Piotr Witek, Anna Rozborska
 • Dostępność informacyjno-komunikacyjna- mec. Katarzyna Heba

Zapisy

Na wydarzenie obowiązują zapisy poprzez formularz:

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania” spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne 19.10.2023

Osobom, które otrzymają potwierdzenie udziału w spotkaniu, zostanie wysłany mail z dokładnym wskazaniem miejsca wydarzenia. 

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona

Więcej informacji

W sprawach organizacyjnych osobami kontaktowymi są:

Agnieszka Bryndza-Stabro

tel. 663 603 408

agnieszka.bryndza-stabro@firr.org.pl

Joanna Bryk

tel. 663 000 037

joanna.bryk@firr.org.pl

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Wróć do początku strony