Innovathon dla dostępności – zgłoś pomysł i wygrywaj nagrody! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika zawiera informacje o Innovathonie dla dostępności - czas, miejsce wydarzenia oraz logotypy organizatorów - po prawej stronie jest też żarówka która może symbolizować innowacje. To ilustracja wydarzenia innovathonu dla dostępności, który odbędzie się 13 grudnia 2019 roku w Krakowie

Zapisy przyjmujemy do 8 grudnia do północy. A startujemy z maratonem 13 grudnia 2019 roku. Zgłoś się już dziś!

Przez 8 godzin uczestnicy wydarzenia będą tworzyli innowacyjne rozwiązania. Pomysły mają być związane ze zwiększeniem dostępności usług, produktów i przestrzeni publicznych dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami. Celem maratonu jest też inspirowanie i wspieranie w poszukiwaniu innowacji i rozwiązań problemów społecznych z obszaru dostępności. Wszystkie pomysły zostaną publicznie prezentowane.

Kiedy i gdzie odbędzie się Innovathon dla dostępności:

13 grudnia 2019 roku w Żydowskim Muzeum Galicja, ul. Dajwór 18 w Krakowie

Czas Innovathonu dla dostępności:

10.00 – 18.00

Do kogo adresujemy wydarzenie:

Innovathon dla dostępności jest dla każdego, kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł jak zwiększyć dostępność , a tym samym ułatwić samodzielność osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy drużyny – od 3 do 5 osób – i uczestników indywidualnych. Osoby, które zgłoszą się indywidualnie zostaną zaproszone przed rozpoczęciem pracy warsztatowej do stworzenia zespołów lub będą mogły dołączyć do już istniejących, które liczą mniej niż 5 osób.

Nasi moderatorzy pomogą usystematyzować wiedzę, przejść przez proces projektowania innowacji i stworzyć prototyp produktu, usługi lub rozwiązania zwiększającego dostępność, które następnie zostanie ocenione przez Jury.

Nagrody Innovathonu dla dostępności:

Najlepsze rozwiązanie może liczyć na nagrodę w wysokości 2 000 zł. Ponadto wygenerowane podczas Innovathonu dla dostępności pomysły mogą zostać zgłoszone do Inkubatora dostępności i uzyskać grant do 100 000 zł.

Jak zgłosić się do Innovathonu dla dostępności:

Wypełnij formularz a jego podpisany scan lub zdjęcie prześlij na adres: abolcek@rops.krakow.pl

Formularz zgłoszeniowy dla zespołu

Formularz zgłoszeniowy indywidualny

Prosimy też o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia.

Zapisy przyjmujemy do 8 grudnia, do północy.

Maksymalna liczba uczestników to 50 osób, a o zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Wyślij swój formularz już dziś!

Desing thinking

Desing thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

Założenia Design Thinking:

 • koncentracja na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb,
 • interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw,
 • eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie feedbacku od użytkowników.

W efekcie powstają rozwiązania, które są:

 • pożądane przez użytkowników,
 • technologicznie wykonalne,
 • ekonomicznie uzasadnione.

Żydowskie Muzeum Galicja jest  przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób niedowidzących poprzez:

 • brak schodów,
 • szerokie wejście i przejścia pomiędzy pomieszczeniami,
 • przystosowana toaleta,
 • żółte taśmy przy przejściach do poszczególnych pomieszczeń,
 • psy mile widziane.

Inkubator dostępności

Innovathon dla dostępności organizowany jest w ramach projektu Inkubator dostępności, realizowanego przez partnerstwo: Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz naszą Fundację.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

logotypy projektu inkubator dostępności, unii europejskiej, flaga Rzeczpospolitej Polski, flaga unii europejskiej oraz europejski fundusz społeczny
Wróć do początku strony