Innovathon dla dostępności w Gdańsku – zapraszamy! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na białym tle są słowa innovathon dla dostępności 12 lutego 2020 roku, informacja o miejscu - Gdańsk, jest też żarówka otoczona żółto-niebieskim światłem

Do 7 lutego 2020 roku, do północy, można zgłaszać swój udział w Innovathonie dla dostępności. Wydarzenie odbędzie się 12 lutego 2020 roku w Gdańsku, w Centrum konferencyjno-szkoleniowym Starter.

Maraton dla dostępności

Podczas 7-godzinnego maratonu projektowania będziemy wspólnie szukać, kształtować i prototypować rozwiązania ułatwiające dostęp do usług, produktów, przestrzeni publicznych dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami. Celem jest także inspirowanie i wspieranie w poszukiwaniu innowacji i rozwiązań problemów społecznych z obszaru dostępności. Uczestnicy wydarzenia w ramach zajęć warsztatowych będą pracowali nad prototypami rozwiązań, następnie je publicznie prezentowali.

Kiedy i gdzie odbędzie się Innovathon dla dostępności:

12 lutego 2020 roku, Centrum konferencyjno-szkoleniowe Starter, Gdańsk, ul. Lęborska 3B

Czas Innovathonu dla dostępności:

od 10.00-17.00, od 9.30 – rejestracja uczestników

Do kogo adresowany jest Innovathon dla dostępności:

Innovathon jest dla każdego, kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł jak zwiększyć dostępność, a tym samym ułatwić samodzielność osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy drużyny – od 3 do 5 osób – i uczestników indywidualnych. Osoby, które zgłoszą się indywidualnie zostaną zaproszone przed rozpoczęciem pracy warsztatowej do stworzenia zespołów lub będą mogły dołączyć do już istniejących, które liczą mniej niż 5 osób.

Nasi moderatorzy pomogą wam usystematyzować wiedzę, przejść przez proces projektowania innowacji i stworzyć prototyp produktu, usługi lub rozwiązania zwiększającego dostępność, które następnie zostanie ocenione przez JURY.

Nagrody Innovathonu dla dostępności:

Najlepsze rozwiązanie może liczyć na nagrodę w wysokości 2000 zł. Ponadto wygenerowane podczas Innovathonu dla dostępności pomysły mogą zostać zgłoszone do Inkubatora dostępności i uzyskać grant do 100 000 zł.

Jak zgłosić się do Innovathonu dla dostępności:

Aby wziąć udział, wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Regulamin dostępny jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Jego podpisany scan lub zdjęcie prześlij na adres: abolcek@rops.krakow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 lutego 2020 r. do północy!

Dostępne miejsce

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób niedowidzących poprzez:

  • brak schodów,
  • szerokie wejście i przejścia pomiędzy pomieszczeniami,
  • przystosowaną toaletę.

Psy mile widziane. W razie zgłoszenia potrzeby zapewniamy tłumacza języka migowego.

Maksymalna liczba uczestników to 50 osób, a o zakwalifikowaniu się do udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Wyślij swój formularz już dziś!

Kilka słów o metodzie Design Thinking

DESIGN THINKING to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Założenia Design Thinking:

  • koncentracja na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb,
  • interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw,
  • eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie feedbacku od użytkowników.

W efekcie powstają rozwiązania, które są:

  • pożądane przez użytkowników,
  • technologicznie wykonalne,
  • ekonomicznie uzasadnione.

Inkubator dostępności

Innovathon dla dostępności organizowany jest w ramach projektu Inkubator dostępności, realizowanego przez partnerstwo: Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz naszą Fundację.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

logotypy: unii europejskiej, flaga Rzeczpospolitej Polski, flaga unii europejskiej oraz europejski fundusz społeczny
Wróć do początku strony