Inkubator dostępności – spotkanie w Poznaniu. Zapraszamy! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na żółto-niebieskim tle jest żarówka, która się świeci. Obok niej są logotypy unijne i polska flaga oraz informacja że to projekty inkubator dostępności
inkubator dostępności

26 lutego 2020 roku, w Poznaniu, o godzinie 16.00 w Centrum Bukowska, przy ul. Bukowskiej 27/29 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu Inkubator Dostępności. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Projekt Inkubator Dostępności jest ogólnopolskim projektem realizowanym wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie. Projekt jest kierowany do osób prywatnych, instytucji, firm, organizacji pozarządowych, które mają pomysł na innowacyjne rozwiązania dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji. W ramach projektu rozdajemy dla uczestników granty do wysokości 100 000zł 
Przyjdź i dowiedz się więcej.

Zapraszamy serdecznie!

Dołączamy też ulotkę, gdzie znajdują się bliższe informacje na temat projektu.

Projekt „Inkubator dostępności” wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy funduszy europejskich wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga unii europejskiej, europejski fundusz społeczny
Wróć do początku strony