Doświadczyć świata z perspektywy osoby z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

trzy osoby, dwie kobiety i mężczyzna siedzą przy stole. Kobieta jest w symulatorze wady wzroku, również mężczyzna. Trzymają kartki w dłoniach i próbują odczytać tekst. Trzecia kobieta obserwuje ich. To uczestnicy szkolenia Dostępna administracja publiczna, szkolenia dla kadry

To szkolenie dało mi dużo nowych informacji i dobrych, praktycznych rad. Pracuję z osobami z niepełnosprawnościami już 30 lat, widzę więc że każdy jest inny – mówiła jedna z uczestniczek szkolenia Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry.

Kolejne szkolenie w ramach projektu odbyło się 10 i 11 marca 2020 roku w Krakowie. Prowadziła je Justyna Kucińska, nasza Prezeska oraz nasi trenerzy – Katarzyna Balwierz i Artur Then.

Uczestnicy dwóch dni zajęć podkreślali, że zajęcia były dla nich ciekawe, zawierały wiele nowych informacji. Niezwykle cenne było dużo praktycznych ćwiczeń, kiedy mogli „na własnej skórze” doświadczać różnych niepełnosprawności.

Szkolenie było bardzo różnorodne tematycznie, dzięki czemu przyciągało uwagę. Trudno byłoby się nudzić. Dużo czasu poświęcono na ćwiczenia, dzięki którym można było „wejść w skórę” osoby z niepełnosprawnościami czy poznać różne sposoby komunikacji. Bardzo ciekawe było krzesło ewakuacyjne, które dobrze mieć w każdym urzędzie – mówiła uczestniczka szkolenia z Urzędu Miasta Krakowa.

Wchodzenie w rolę osoby z niepełnosprawnościami było bardzo dobrym doświadczeniem. Takie szkolenie powinni mieć wszyscy, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnościami – dodawała inna z uczestniczek.

Fotorelacja jest na końcu artykułu.

Szkolenia organizowane są na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „DOSTĘPNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – SZKOLENIA DLA KADRY”, realizowanego w partnerstwie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Głuchych oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Prowadzimy już rekrutację na kolejny termin:

  • 21-22.04.2020 r.

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy/e jednostek administracji publicznej, którzy w codziennej pracy zajmują się organizacją wsparcia oraz samym wsparciem dla klientów z niepełnosprawnościami, maksymalnie 5 osób z jednej instytucji. Uczestnicy powinni być z jednostek:

  •  w których dokonano przeglądu zadań w ramach projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”,
  • dla których po monitoringu wpisano rekomendacje prowadzenia szkoleń.

Zgłoszenia przyjmują:

Joanna Laszczak:

e-mail: joanna.laszczak@firr.org.pl,

tel.: 663 120 514;

Justyna Polak:

e-mail: justyna.polak@firr.org.pl,

tel.: 663 660 042.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń znajdują się na naszej stronie.

Szkolenia organizowane są na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „DOSTĘPNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – SZKOLENIA DLA KADRY”, realizowanego w partnerstwie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Głuchych oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Logotypy Funduszy Europejskich, programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
Wróć do początku strony