szkolenia dla kadry - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie trzech otwartych na środku zeszytów, pośrodku każdego ołówek

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym w obszarze zapewnienia dostępności.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan realizuje projekt Mocna NGO, który jest współfinansowany z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności …

Skoroszyt w kolorze czerwonym po lewej stronie, na środku żółty skoroszyt, na nim dwa długopisy, powyżej skoroszyt w kolorowe wzory. Po prawej stronie obrazka czarny przybornik.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach dla kadr administracji publicznej. Działania odbędą się w ramach projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” (Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób …

trzy osoby, dwie kobiety i mężczyzna siedzą przy stole. Kobieta jest w symulatorze wady wzroku, również mężczyzna. Trzymają kartki w dłoniach i próbują odczytać tekst. Trzecia kobieta obserwuje ich. To uczestnicy szkolenia Dostępna administracja publiczna, szkolenia dla kadry

To szkolenie dało mi dużo nowych informacji i dobrych, praktycznych rad. Pracuję z osobami z niepełnosprawnościami już 30 lat, widzę więc że każdy jest inny – mówiła jedna z uczestniczek szkolenia Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry.

Kolejne szkolenie w ramach projektu odbyło się 10 i 11 marca 2020 roku w Krakowie. Prowadziła je Justyna …

grafika przedstawia piktogramy pokazujące różne niepełnosprawności osoby niewidome, głuche, poruszające się na wózku, ze złamaną ręką, czy kobietę ciężarną

W ramach projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” rozpoczynamy rekrutację na dwudniowe, bezpłatne szkolenia w Krakowie.

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy/e jednostek administracji publicznej, którzy w codziennej pracy zajmują się organizacją wsparcia oraz samym wsparciem dla klientów z niepełnosprawnościami, maksymalnie 5 osób z jednej instytucji. Uczestnicy powinni być z jednostek:

 w których dokonano przeglądu zadań w …

grafika przedstawia piktogramy pokazujące różne niepełnosprawności osoby niewidome, głuche, poruszające się na wózku, ze złamaną ręką, czy kobietę ciężarną

W ramach projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” rozpoczynamy rekrutację na dwudniowe, bezpłatne szkolenia w Krakowie.

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy/e jednostek administracji publicznej, którzy w codziennej pracy zajmują się organizacją wsparcia oraz samym wsparciem dla klientów z niepełnosprawnościami, maksymalnie 5 osób z jednej instytucji. Uczestnicy powinni być z jednostek:

w których dokonano …

grafika przedstawia piktogramy pokazujące różne niepełnosprawności osoby niewidome, głuche, poruszające się na wózku, ze złamaną ręką, czy kobietę ciężarną

Pierwsze szkolenie odbędzie się 19 – 20 lutego 2020 roku w Krakowie. Szkolenia dotyczyć będą tematyki z zakresu dostępności oraz równości szans dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy/-czki projektu zdobędą wiedzę, umiejętności a także bardzo ważną świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Poznają także zasady, jakimi powinni się kierować w codziennej pracy, by tworzyć środowisko …

Wróć do początku strony