Dostępne zdrowie, czyli granty z Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

zdjęcie przedstawia dwie osoby lekarza oraz starszą kobietę. Kobieta siedzi, na zdjęciu są widoczne jej ręce. Druga osoba bada ją, dotykając przegubów jej dłoni. To ilustracja do informacji o dofinansowaniu na zdrowie.
Obraz, Fernando Zhiminaicela, Pixabay

Grantowe wsparcie dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej zostało ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia.

Celem wsparcia jest poprawa dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, będących pacjentami takich placówek.

Nabór ma charakter otwarty i będzie trwać do momentu wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 1 grudnia 2021 r. Wsparciem zostanie objętych około 125 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej.  Okres realizacji projektu: od 12 do 18 miesięcy.

Bliższe informacje znajdują się pod linkiem: http://zdrowie.gov.pl/dostepnosc/strona-949-zobacz_ogloszenia_i_wyniki_naborow.html

 

Wróć do początku strony