dostępność plus - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Zdjęcie dwóch chłopców w wieku szkolnym, siedzących przy biurku. Po lewej stronie globus, po prawej rząd książek, ułożonych pionowo i poziomo

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego!

Od października 2020 do końca września 2022 roku UTILITIA, Eurokreator i Fundacja Centrum Europy Lokalnej realizuje projekt pt. „Dostępny przedsiębiorca – szkolenia i doradztwo w zakresie technologii asystujących, kompensacyjnych i projektowania uniwersalnego”.

Co oferuje projekt?

Projekt oferuje wsparcie w postaci szkoleń i indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorstw i ich pracowników w zakresie planowania …

zbliżenie na męską dłoń, która trzyma długopis

Tematyka dostępności, choć dla niektórych wciąż nowa, a nawet nieco obca, od jakiegoś czasu zdaje się mieć coraz większe znaczenie. Dlatego bardzo cieszy nas fakt, że od 30 września w większości instytucji publicznych pojawią się koordynatorzy dostępności.

Na straży dostępności

Jak podaje Portal Funduszy Europejskich – główne zadania koordynatorów dostępności to:

wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w …

logo Dostępność Plus. Logo to żółty kontur Polski. W środku konturu są graficzne trzy postaci - od lewej: czarna postać kobieca, żółta postać osoby siedzącej na wózku inwalidzkim i postać mężczyzny.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza rekrutację jednostek samorządu terytorialnego (JST) do projektu pozakonkursowego Samorząd bez barier. Projekt ma na celu wsparcie 36 JST w spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie poradnika dla JST dot. dostępności. Samorządy, które zgłoszą się do …

grafika przedstawia piktogramy pokazujące różne niepełnosprawności osoby niewidome, głuche, poruszające się na wózku, ze złamaną ręką, czy kobietę ciężarną

W ramach projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry” rozpoczynamy rekrutację na dwudniowe, bezpłatne szkolenia w Krakowie.

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy/e jednostek administracji publicznej, którzy w codziennej pracy zajmują się organizacją wsparcia oraz samym wsparciem dla klientów z niepełnosprawnościami, maksymalnie 5 osób z jednej instytucji. Uczestnicy powinni być z jednostek:

w których dokonano …

peron kolejowy, zaznaczone pole uwagi na peronie

Warszawskie 
biuro naszej Fundacji poszukuje specjalisty/tki
ds. dostępności. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2020 roku.
Zapraszamy serdecznie!

Tytuł oferty: Specjalista/tka
ds. dostępności

Liczba wakatów: 1

Wymiar pracy: pełny
etat (umowa o pracę)

Miejsce pracy (region): mazowieckie

Miejscowość: Warszawa

Do obowiązków osoby
zatrudnionej na stanowisku specjalisty/tki ds. dostępności  będzie należało m.in.:

prace organizacyjno-logistyczne związane z bieżącym
prowadzeniem działań w obszarze szeroko rozumianej dostępności;prowadzenie i współprowadzenie szkoleń, warsztatów
oraz innych imprez organizowanych w …

na szarej drodze zaznaczone zostały wypukłymi elementami zmiany kierunku i sam kierunek drogi. To ilustracja do ogłoszenia o pracę - specjalista ds. dostępności poszukiwany

Łódzki oddział naszej Fundacji poszukuje specjalisty/tki ds. dostępności.
Zgłoszenia przyjmujemy do 24 lutego 2020 roku. Zapraszamy serdecznie!

Tytuł oferty: Specjalista/tka
ds. dostępności

Liczba wakatów: 1

Wymiar pracy: pełny
etat (umowa o pracę)

Miejsce pracy
(region): Łódzkie

Miejscowość: Łódź

Do obowiązków osoby
zatrudnionej na stanowisku specjalisty/tki ds. dostępności  będzie należało m.in.:

prace organizacyjno-logistyczne związane z bieżącym prowadzeniem działań w obszarze szeroko rozumianej dostępności;prowadzenie i współprowadzenie szkoleń, warsztatów oraz innych …

Wróć do początku strony