Zobacz rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Banner Facebookowy konferencji

Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku oraz Polski Związek Niewidomych zapraszają na konferencję pod patronatem Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego „Zobaczyć rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących”, która odbędzie się 27 września 2018 r. w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (budynek G, sala 14).

 

W opinii organizacji pozarządowych reprezentujących osoby z dysfunkcją wzroku w Polsce brakuje instytucjonalnego systemu rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok, umożliwiającego zdobycie maksymalnej samodzielności i niezależności. Podczas konferencji pokażemy, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa zindywidualizowana, wieloaspektowa rehabilitacja, dostosowana m.in. do wieku czy stopnia niepełnosprawności.

 

Wybrani specjaliści opowiedzą uczestnikom, czym jest rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku, czym różni się od rehabilitacji w rozumieniu potocznym i jakie korzyści odnoszą z niej osoby niewidome i słabowidzące. Na koniec wspólnie wypracujemy wnioski i rekomendacje dla decydentów – zależy nam bowiem na tym, by konferencja przyniosła wymierne efekty.

 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00, przewidywany koniec – godz. 14.00. Współorganizatorami wydarzenia są: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), Fundacja Edukacji Nowoczesnej (FEN), Fundacja Szansa dla Niewidomych, Fundacja Vis Maior, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 23.09.2018 r. na adres e-mail: pzn@pzn.org.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 22 831 33 83. Ze względu na procedury bezpieczeństwa w Sejmie prosimy o podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL i zabranie ze sobą na konferencję dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

Konferencja będzie transmitowana na żywo na stronie Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp#.

 

Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych: http://pzn.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/rodo_sejm.pdf

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

ZOBACZYĆ REHABILITACJĘ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
27 września 2018 roku, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, budynek G, sala 14

 

10.00–10.15 OTWARCIE KONFERENCJI, POWITANIE UCZESTNIKÓW, WPROWADZENIE – Małgorzata Wypych, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku, Małgorzata Pacholec, Dyrektor Instytutu Tyflologicznego

 

10.15–10.30 CZYM JEST REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU? – Elżbieta Oleksiak, Polski Związek Niewidomych

 

10.30–11.00 REHABILITACJA PODSTAWOWA – KONIECZNOŚĆ CZY LUKSUS?
1. Rehabilitacja kompleksowa – Jolanta Kramarz, Fundacja Vis Maior
2. Od leczenia do rehabilitacji – Magdalena Raczyńska, Fundacja Vis Maior
3. Świadczenie gwarantowane – Teresa Kłys, Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN
4. Sprzężona niepełnosprawność przez całe życie – Małgorzata Książek, TPG, Elżbieta Paradowska, APS
5. Pies przewodnik – Joanna Witkowska, Fundacja Pies Przewodnik

 

11.00–11.20 MAŁE NIEWIDOME DZIECKO
1. Model wczesnego wspomagania – Anna Witarzewska, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”
2. Dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną – doświadczenia, problemy, wnioski – Sylwia Tołczyk, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

 

11.20–11.50 REHABILITACJA NA KAŻDYM POZIOMIE EDUKACJI
1. Rehabilitacja dzieci i młodzieży w szkole specjalnej – Elżbieta Szczepkowska, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
2. Rehabilitacja w edukacji włączającej – Joanna Piwowońska, Fundacja FIRR
3. Rola uczelni w procesie kształcenia i rehabilitacji – Anna Rdest, Fundacja FIRR

 

11.50–12.20 PANEL DYSKUSYJNY

 

12.20–13.00 POCZĘSTUNEK

 

13.00–13.30 REHABILITACJA ZAWODOWA

1. Bariery wejścia na rynek pracy – Justyna Kucińska, FIRR
2. Aktywizacja zawodowa – kogo, jak i po co aktywizować – Małgorzata Drozd, FEN
3. Spółdzielnie niewidomych miejscem pracy – Dagmara Zdybek, OPZON
4. Pracodawcy – ich potrzeby i możliwości – Piotr Braun, FEN

 

13.30–14.00 DOSTĘPNOŚĆ
1. Dostępne środowisko jako warunek samodzielnego i niezależnego życia – Janusz Mirowski
2. Dostępne otoczenie – Sławomir Saidler
3. Dostępna informacja – Henryk Rzepka
4. Produkty i usługi zaprojektowane uniwersalnie – Maciej Motyka
5. Indywidualne podejście – Marek Kalbarczyk
Wszyscy prelegenci z Fundacji Szansa dla Niewidomych.

 

14.00 Zakończenie konferencji

 

Partnerzy wydarzenia

banner z logotypami partnerów konferencji

 

Wróć do początku strony