Zmienione założenia drugiego konkursu w ramach FERS dotyczącego zwiększenia dostępności uczelni – konsultacje społeczne - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

infografika, na niej logotypy projektowe oraz studenci, w tym, poruszający się na wózku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami Programu FERS 2021-2027, przekazuje do konsultacji społecznych zmienione założenia drugiego naboru konkurencyjnego dotyczącego zwiększenia dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami pt. Uczelnie coraz bardziej dostępne.

Konsultacje pierwszej wersji założeń przeprowadzone zostały we wrześniu 2023 r.

W ich wyniku podjęto decyzję o modyfikacji kryteriów i wymagań stawianych wnioskodawcom.

Opis ścieżki Rozwój+ wraz z kartą samooceny będzie stanowił integralną część Regulaminu wyboru projektów konkursu planowanego do ogłoszenia w marcu 2024 r., w ramach Działania 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

W przypadku braku uwag krytycznych, zachęcamy do wysłania na adres mailowy NCBiR pozytywnych opinii na temat dokumentu. Każda sugestia, wskazówka czy wyrażenie swojego aprobującego stanowiska będzie niezwykle cenne.

Wszelkie uwagi i pomysły należy zamieścić w formularzu uwag, dostępnym pod linkiem, a formularz kierować na adres dostepni@ncbr.gov.pl do 5 stycznia 2024 r.

Zmienione założenia drugiego konkursu w ramach FERS dotyczącego zwiększenia dostępności uczelni – konsultacje społeczne – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wróć do początku strony