Zapytanie ofertowe nr 4/2022/POWER/2.6/PU/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe nr 4/2022/POWER/2.6/PU/FIRR na usługę – tłumaczenia na Polski Język Migowy spotkań konsultacyjnych w ramach Projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą” (projekt PO WER 2.6 w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-011/20).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 13.05.2022 r.

Załączniki:

AKTUALIZACJA z dnia 13.05.2022

Zamawiający w odpowiedzi na prośby Zainteresowanych przedłuża termin składania ofert do dnia 16.05.2022.

Wróć do początku strony