Zapytanie ofertowe nr 3/2023/4.1/DS/FIRR - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapytanie ofertowe nr 3/2023/4.1/DS/FIRR na pełnienie usługi Ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzenie audytów dostępności organów prowadzących oraz szkół podstawowych w zakresie realizacji standardów obszaru edukacyjno-społecznego oraz organizacyjnego „Modelu Dostępnej Szkoły” w ramach Projektu „Dostępna szkoła” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18).

Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres konkurencyjnosc@firr.org.pl lub przez https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin składania ofert: 18.08.2023 r.

Załączniki:

Wróć do początku strony