Zapytanie ofertowe - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarno-biała grafika. od lewej strony czarny megafon, z którego głośnika wychodzi biały napis IMPORTANT
grafika: pixaby

Zapraszamy do składania ofert:

Na ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zamówienia: 2/2021/SBB/FIRR

na dostawę, montaż oraz prezentację obsługi 9 krzeseł/wózków ewakuacyjnych w ramach Projektu „Samorząd bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie 9 budynków urzędów w wózki/krzesła ewakuacyjne. Urzędy znajdują się na terenie województw łódzkiego, małopolskiego i mazowieckiego. Do każdego urzędu trafi jeden wózek/krzesło ewakuacyjne.

Zamówienie obejmuje:

  • zakup i dostawę 9 wózków/krzeseł ewakuacyjnych,
  • montaż 9 wózków/krzeseł ewakuacyjnych we wskazanych urzędach,
  • prezentację obsługi wózka/krzesła ewakuacyjnego w każdym ze wskazanych urzędów.

Kod CPV: 35112000-2, Pełna nazwa: Sprzęt ratunkowy i awaryjny

Kod CPV: 33196200-2, Pełna nazwa: Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Joanna Mazurkiewicz

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Oddział Warszawa

Pl. Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa

tel. 609 922 302

e-mail: joanna.mazurkiewicz@firr.org.pl

Informacje udzielane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

Ofertę należy złożyć drogą e-mailową na adres: joanna.mazurkiewicz@firr.org.pl

Oferta powinna być przesłana jako załącznik (zgodnie z Formularzem Oferty) w formie skanu podpisanego dokumentu lub w formie elektronicznej. Opatrzonej (podpisanej) bezpiecznym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego. W przypadku skanu, zamawiający może poprosić Oferenta o przesłanie oferty w wersji dostępnej elektronicznie (Word, PDF).

Termin składania ofert to 15 lipca 2021 r.

Szczczegóły w załacznikach:

Wróć do początku strony