Zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące do udziału w projekcie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Obrazek przedstawiający dużą ilość żółtych tabliczek z czarnym napisem (ang. SAFETY FIRST), jedna jest na górze widoczna w całości.

Harmonogram zajęć w Projekcie „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021

Zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące do udziału w I etapie Projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018 – 2021”.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do udziału w pierwszym etapie Projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018-2021”, realizowanym w okresie 01.04.2018r. – 31.03.2019r.

Liczba miejsc w Projekcie jest bardzo ograniczona.

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania, co pomoże im w pełniejszym stopniu brać udział w życiu zawodowym i pozazawodowym.
W ramach Projektu planowana jest realizacja następujących zajęć grupowych dla osób niewidomych i słabowidzących:

  1. Informatyka podstawowa – 35 godzin zajęć, 4 czerwca 2018r. – 8 czerwca 2018r.
  2. Informatyka rozszerzona – „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym – bankowość internetowa, zakupy przez Internet itp.”, 35 godzin zajęć, 18 czerwca 2018r. – 22 czerwca 2018r. (grupa I)
  3. Informatyka rozszerzona – „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym – bankowość internetowa, zakupy przez Internet itp.”, 35 godzin zajęć, 3 września 2018r. – 7 września 2018r. (grupa II)
  4. Samoobrona z elementami wschodnich sztuk walki – 40 godzin zajęć, 9 lipca 2018r. – 19 lipca 2018r.
  5. Kreowanie wizerunku i wizaż – 30 godzin zajęć, 27 sierpnia 2018r. – 31 sierpnia 2018r.

UWAGA!

Do udziału w zajęciach samoobrony z elementami wschodnich sztuk walki konieczna jest aktualna zgoda lekarza.

Zaświadczenie lekarskie – załącznik 1 (DOC, 24 KB)

Zajęcia grupowe rozpoczynają się od rana, tak więc osoby zamiejscowe przyjeżdżają na zajęcia o jeden dzień wcześniej i są kwaterowane w hotelu.

Oprócz zajęć grupowych, możliwe jest skorzystanie z zajęć indywidualnych dla osób niewidomych i słabowidzących, w tym:

  • informatyki – zakres uzależniony od potrzeb osób korzystających (indywidualne konsultacje wg potrzeb osoby uczestniczącej),
  • orientacji przestrzennej w Krakowie,
  • czynności życia codziennego.

Ewentualne zmiany powyższego harmonogramu, jak również inne informacje dotyczące Projektu publikowane będą na naszej stronie www.firr.org.pl – prosimy o jej śledzenie.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywają się w Krakowie – w przypadku zajęć grupowych Fundacja pokrywa koszty przejazdu PKP II kl/PKS z miejsca zamieszkania do Krakowa (i z powrotem) oraz zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń.

Ogólne zasady uczestnictwa osób niepełnosprawnych w projektach realizowanych przez FIRR (DOC, 602 KB)

Warunkiem udziału w Projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany) ze wskazaniem na wzrok.

Z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie dot. Projektu, konieczność zapewnienia uczestnikom Projektu jak najszerszego merytorycznie wsparcia w jego ramach, jak również bardzo ograniczoną liczbę miejsc w Projekcie, pierwszeństwo udziału w zajęciach będą miały osoby potrzebujące wsparcia w kilku zakresach (uczestnictwo w kilku rodzajach szkoleń).

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji przy ul. Wybickiego 3A w Krakowie oraz telefonicznie, kontaktując sie z Panem Damianem Kiss (kom. 663 883 337 lub 12 629 85 14, wew. 1041) lub Panią Joanną Czudecką (kom. 663 000 038 lub 12 629 85 14 wew. 1044).

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przypomina również o możliwości korzystania z fundacyjnej świetlicy, mieszczącej się przy ul. Wybickiego 3a w Krakowie. Masz trochę czasu, chciałbyś skorzystać z Internetu, komputerów, skanerów, przygotować się do zajęć w szkole lub na studiach, poczytać, lub po prostu napić się gorącej kawy, herbaty lub zjeść ciastko – zapraszamy!

Jeśli potrzebujesz, możemy odebrać Cię z przystanku MPK przy ul. Bratysławskiej w Krakowie. Zapewniamy w świetlicy pomoc asystentów ds. osób niepełnosprawnych.

Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00 i mieści się przy ul. Wybickiego 3A w Krakowie, a korzystanie z niej jest całkowicie bezpłatne. Wystarczy przyjść.

Warunkiem jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem na wzrok. Prosimy o przekazanie informacji na temat działalności świetlicy Waszym niewidomym lub słabowidzącym przyjaciołom, którzy mogą nie mieć dostępu do Internetu.
Projekt „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2018 – 2021” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logotyp PFRON

Wróć do początku strony