Zapraszamy do udziału w Projekcie „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021-2024” (Etap I) – HARMONOGRAM ZAJĘĆ - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na białym stole od lewej: laptop, tablet oraz słuchawki

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do udziału w pierwszym etapie Projektu „Kontynuacja prowadzenia placówki wsparcia i rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych w okresie 2021 – 2024”, realizowanym w okresie 01.04.2021r. – 31.03.2022r.

Liczba miejsc w Projekcie jest bardzo ograniczona.

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji osób niepełnosprawnych (uczestników Projektu) w zakresie określonym w Indywidualnych Planach Działania, co pomoże im w pełniejszym stopniu brać udział w życiu zawodowym i pozazawodowym.

W ramach Projektu planowana jest realizacja następujących zajęć grupowych dla osób niewidomych i słabowidzących:

  • 20.06.2021 – 25.06.2021 Informatyka podstawowa – 35 godzin zajęć, 7 miejsc.
  • 27.06.2021 – 02.07.2021 Informatyka rozszerzona – „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym – bankowość internetowa, zakupy przez Internet itp.”, 35 godzin zajęć, 7 miejsc (grupa I).
  • 27.08.2021 – 05.09.2021 Samoobrona z elementami wschodnich sztuk walki – 40 godzin zajęć, 8 miejsc.
  • 05.09.2021 – 10.09.2021 Informatyka rozszerzona – „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym – bankowość internetowa, zakupy przez Internet itp.”, 35 godzin zajęć, 7 miejsc (grupa II).
  • 19.09.2021 – 24.09.2021 Kreowanie wizerunku i wizaż – 30 godzin zajęć, 8 miejsc.

W związku z epidemią COVID-19 daty te mogą ulec zmianie, jak też mogą zostać podjęte przez FIRR inne kroki, celem zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom/-czkom i osobom prowadzącym. Będziemy o nich informować na bieżąco

Oprócz w/w zajęć grupowych, zachęcamy do udziału w zajęciach indywidualnych różnego typu – szczegóły u osób kontaktowych, wyszczególnionych poniżej.

UWAGA!

Do udziału w zajęciach samoobrony z elementami wschodnich sztuk walki konieczna jest aktualna zgoda lekarza.

Zaświadczenie lekarskie – załącznik 1

Zajęcia grupowe rozpoczynają się od rana, tak więc osoby zamiejscowe przyjeżdżają na zajęcia o jeden dzień wcześniej i są kwaterowane w hotelu.

Oprócz zajęć grupowych, możliwe jest skorzystanie z zajęć indywidualnych dla osób niewidomych i słabowidzących, w tym:

  • informatyki – zakres uzależniony od potrzeb osób korzystających (indywidualne konsultacje wg potrzeb osoby uczestniczącej),
  • orientacji przestrzennej w Krakowie,
  • czynności życia codziennego.

Wszelkie informacje nt. Projektu publikowane będą na naszej stronie www.firr.org.pl – prosimy o jej śledzenie.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywają się w Krakowie – w przypadku zajęć grupowych Fundacja pokrywa koszty przejazdu PKP II kl/PKS z miejsca zamieszkania do Krakowa (i z powrotem) oraz zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń.

Ogólne zasady uczestnictwa osób niepełnosprawnych w projektach realizowanych przez FIRR

Warunkiem udziału w Projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (stopień znaczny lub umiarkowany) ze wskazaniem na wzrok.

Z uwagi na zapisy wniosku o dofinansowanie dot. Projektu, konieczność zapewnienia uczestnikom Projektu jak najszerszego merytorycznie wsparcia w jego ramach, jak również bardzo ograniczoną liczbę miejsc w Projekcie, pierwszeństwo udziału w zajęciach będą miały osoby potrzebujące wsparcia w kilku zakresach (uczestnictwo w kilku rodzajach szkoleń).

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji przy ul. Racławickiej 58 w Krakowie oraz telefonicznie, kontaktując się z:

logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wróć do początku strony