Włączenie kwalifikacji rynkowej „Nauczanie orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Konsultacje. - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

drewniany blat, na nim otwarty zeszyt z białymi kartkami i czarny długopis

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach, dotyczących włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Kwalifikacja powstała w ramach naszego projektu TOPON – Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wniosek, dotyczący włączenia do ZSK powyższej kwalifikacji rynkowej, został skierowany do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uwagi, zarówno te pozytywne, jak i krytyczne, należy zgłaszać na załączonym formularzu do 16 lutego br. Wypełniony formularz konsultacji należy przesłać na adres mailowy Elzbieta.Kolano@mrips.gov.pl.

Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)?

Zintegrowany System Kwalifikacji ma na celu:

  • zintegrowanie wszystkich kwalifikacji uzyskanych w edukacji formalnej i pozaformalnej,
  • zapewnienie jakości nadawanych kwalifikacji,
  • umożliwienie potwierdzenia kompetencji nabytych poza systemem oświaty i szkolnictwem wyższym,
  • ułatwienie dostępu do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania na terenie Polski.

ZSK obowiązuje w Polsce od 2016 r.

W ZSK wyróżnia się kwalifikacje pełne, czyi nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, oraz rynkowe.

Kwalifikacje rynkowe nadawane są przez:

  • stowarzyszenia,
  • organizacje branżowe,
  • instytucje,
  • firmy szkoleniowe.

Mogą być włączone do ZSK, jeśli spełniają określone w ustawie wymogi w zakresie standardów jakości, m. in. dotyczące efektów uczenia się i sposobów walidacji.

Dlaczego włączenie kwalifikacji rynkowej „Nauczanie orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) jest tak ważne?

Warto pamiętać, że na chwilę obecną nie istnieje żaden ujednolicony systemu szkolenia instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku. Kursy organizowane są przez różne podmioty, głównie organizacje społeczne i różnią się zakresem merytorycznym, a także długością trwania. Ich uczestnicy zostają w trakcie kursów wyposażeni w zróżnicowane kompetencje.

Włączenie kwalifikacji rynkowej „Nauczanie orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) pozwoli wszystkim osobom, odbywającym kursy, na otrzymanie certyfikatu, potwierdzającego ich kwalifikacje/ kompetencje.

Załączniki:

Wróć do początku strony