Trwają prace nad zastąpieniem instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Posiedzenie w ministerstwie sprawiedliwości

Z wielką radością informujemy o trwających pracach nad zastąpieniem instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji.

11 stycznia 2024 w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań normatywnych.

Do prac zaproszeni zostali jako eksperci przedstawiciele organizacji społecznych m.in.:

  • Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
  • Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami,
  • Amnesty International,
  • Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Podczas czwartkowego posiedzenia zaprezentowano m.in. fragmenty projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, którego byliśmy partnerem.

W ramach projektu wypracowano m.in. konkretne instrumenty (z gotowymi przepisami i wyliczeniami), które mogą zastąpić instytucję ubezwłasnowolnienia.

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą

O projekcie – Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami (mrips.gov.pl)

Kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się 14 lutego br.

Posiedzenie Zespołu do spraw modelu wspieranego podejmowania decyzji pod przewodnictwem Ministry Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Wróć do początku strony