Stypendia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) realizuje projekt pod nazwą „Warto się uczyć”. W ramach projektu studenci oraz doktoranci z niepełnosprawnościami wzroku mogą startować w konkursie na stypendium na rok akademicki 2019/2020.

Stypendium w wysokości 1000 (słownie: tysiąc) złotych brutto miesięcznie, wypłacane będzie przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2019/2020. Kwoty stypendiów wypłacane beneficjentom pomniejszone zostaną o zaliczki przekazywane do urzędu skarbowego (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W konkursie mogą uczestniczyć osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, kształcą się na studiach jednolitych lub studiach I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty.

Bliższe informacje, regulamin oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie Fundacji „Praca dla niewidomych”, w zakładce – Stypendia Fundacji.

Wróć do początku strony