Ruszył nabór na innowacje w obszarze dostępności! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

plakat tekstowy inkubatora dostępności. wszystkie informacje z plakatu w treści artykułu

Masz pomysł na innowacje zwiększające dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej mobilności i percepcji?

Nie czekaj, zgłoś się do Inkubatora Dostępności!

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego ogłosiło nabór na innowacje społeczne w obszarze dostępności.

Czym jest „dostępność” i jakich innowacji szukamy?

Poszukujemy innowacji społecznych, dedykowanych osobom starszym i z niepełnosprawnościami o ograniczonej mobilności i percepcji. Ich głównym celem ma być zwiększanie dostępności do produktów, usług i przestrzeni publicznej i prywatnej.

Jak oceniamy innowacyjność?

Przede wszystkim szukamy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich, które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób usprawniają już wykorzystywane rozwiązania. Poszukujemy nowatorskich form pomocy i asysty, usług, narzędzi, metod działania i sposobów komunikacji, które pozwolą na skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w obszarze dostępności.

Dotychczasowe doświadczenie z testowania innowacji społecznych napawa nas optymizmem i jasno wskazuje, jak duży potencjał do wsparcia potrzebujących tkwi w społeczeństwie. Dlatego podejmujemy po raz kolejny wyzwanie poszukiwania nowatorskich rozwiązań – tym razem w obszarze dostępnościdodaje Marszałek Witold Kozłowski.

Co należy zrobić, by zyskać grant na opracowanie i przetestowanie pomysłu?

Odpowiedź jest jedna – wziąć udział w konkursie na innowacje społeczne. Nabór Kart Innowacji startuje 25 marca 2021 r. i trwa do 14 kwietnia 2021 r.

Testujemy już ponad 30 innowacyjnych rozwiązań w ramach inkubatora Dostępności – a wśród nich aplikacje mobilne, narzędzia i metody pracy realizowane zarówno przez podmioty jak i osoby fizyczne. To jasno pokazuje jak duża różnorodność pomysłów występuje w obszarze innowacji społecznych oraz to, że innowatorem może zostać każdymówi wicemarszałek Łukasz Smółka.  

Dlatego, do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zarówno z Małopolski jak i innych regionów kraju: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, jak również partnerstwa z nich złożone a także grupy nieformalne.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Inkubator Dostępności”?

  • Projekt stwarza szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania.
  • Daje możliwość eksperymentowania w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji.
  • Innowator znajdzie się w szczególnym gronie kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną.
  • W projekcie nie trzeba obawiać się porażki – tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań.
  • Projekty rozliczamy w uproszczony sposób (tzn. nie wymagamy dokumentów księgowych).
  • Sfinansujemy 100% kosztów testowania innowacji (średnia wartość grantu to 43tys. zł).

Z czym warto się zapoznać?

Szczegóły i wskazówki praktyczne dotyczące wypełnienia Karty Innowacji znajdują się w ogłoszeniu konkursu i Procedurach realizacji projektu „Inkubator Dostępności zamieszczonych na stronie ogłoszenia naboru.

Z uwagi na specyfikę projektu, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem. Nasi specjaliści pomogąm.in. zweryfikować innowacyjność rozwiązania oraz posłużą wsparciem w przygotowaniu do wzięcia udziału w konkursie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod adresem email: abolcek@rops.krakow.pl, kmiasik@rops.krakow.pl lub tel: (+48) 12 422 06 36 | w. 34.

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Innowacje Społeczne /Inkubator Dostępności”,  na fanpage na Facebooku www.facebook.com/ROPS.Krakow/oraz na stronie internetowej partnera projektu https://firr.org.pl/.

Nabór na innowacje społeczne organizowany jest w ramach Projektu pn. „Inkubator Dostępności” realizowanego przez partnerstwo: Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

Wróć do początku strony