Ruszamy ze szkoleniami dla kadry administracji publicznej - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika. na białym tle szara postać na wózku inwalidzkim
grafuka: pixaby

Rozpoczynamy rekrutację na dwudniowe, bezpłatne szkolenia w Krakowie, które odbędą się w ramach projektu „Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry”.

Szkolenia są skierowane do pracownic i pracowników jednostek administracji publicznej (maksymalnie 5 osób z jednej instytucji), którzy w codziennej pracy zajmują się organizacją wsparcia oraz samym wsparciem dla klientów z niepełnosprawnościami. Uczestnicy powinny być z jednostek:

  •  w których dokonano przeglądu zadań w ramach projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”,
  • dla których po monitoringu wpisano rekomendacje prowadzenia szkoleń.

Szkolenia są BEZPŁATNE i dotyczą tematyki z zakresu dostępności oraz równości szans dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczki i uczestnicy projektu pogłębią wiedzę na temat Zasad Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz dowiedzą się, jak ją stosować w praktyce, w swoim miejscu pracy, tworząc środowisko równych szans oraz zapoznają się z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy pełne wyżywienie, nocleg oraz materiały szkolenioweOsobom z jednostek mieszczących się na terenie Krakowa nie przysługuje nocleg. Pokrywamy koszty związane ze szczególnymi potrzebami uczestników (tłumacz języka migowego, materiały w druku powiększonym, inne). Koszt przejazdu na szkolenie pozostaje po stronie uczestnika lub jednostki delegującej pracowników na szkolenia.

Czas trwania szkolenia:                  

2 dni.

Lokalizacje szkoleń:                         

Krowodrza Centrum Konferencyjno – Hotelowe, ul. Wybickiego 3B, 31-261 Kraków

Terminy szkoleń

Po przerwie pierwsze szkolenia odbędą się już 22-23 września (szkolenie odwołane) oraz 29-30 września (pozostały wolne miejsca). Serdecznie zapraszamy na podane terminy w październiku:

  • 6 – 7 października 2020
  • 8 – 9 października 2020
  • 13 – 14 października 2020
  • 20 – 21 października 2020
  • 22 – 23 października 2020

Zgłoszenia na szkolenia przyjmują:

Joanna Laszczak:

e-mail: joanna.laszczak@firr.org.pl

tel.: 663 120 514

Justyna Polak:

e-mail: justyna.polak@firr.org.pl

tel.: 663 660 042

Szkolenia organizowane są na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu „DOSTĘPNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA – SZKOLENIA DLA KADRY”, realizowanego w partnerstwie przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Głuchych oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Projekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Od lewej: logo funduszy europejskich, flaga Polski, flaga Unii Europejskiej

Wróć do początku strony