Rozstrzygnięcie II tury Konkursu na innowacje społeczne w Inkubatorze Dostępności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na drewnianym stole leży zapalona żarówka
zdjęcie: pixabay

W ramach II tury Konkursu na innowacje społeczne, do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wpłynęło 27 pomysłów na innowacje społeczne, z czego 18 przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej i strategicznej.

Rada Innowacji Społecznych, złożona z niezależnych ekspertów dokonała oceny merytorycznej i strategicznej wniosków i utworzyła listę rankingową oraz rezerwową projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Inkubatora Dostępności.

W wyniku łącznej oceny, przeprowadzonej zgodnie z „Procedurami realizacji projektu grantowego „Inkubator Dostępność”, 16 pomysłów uzyskało pozytywną ocenę, z czego 9 znalazło się na liście rankingowej, a 7 na liście rezerwowej. Utworzenie listy rezerwowej spowodowane jest ograniczoną pulą środków finansowych w II turze Konkursu.  Pozostałe pomysły zgłoszone do konkursu nie spełniły minimum punktowego.

Wszystkim Wnioskodawcom, którzy uzyskali pozytywną ocenę, serdecznie gratulujemy!

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZERWOWA

Wróć do początku strony