Rozstrzygnięcie I tury Konkursu na innowacje społeczne w Inkubatorze Dostępności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na drewnianym stole leży zapalona żarówka
zdjęcie: pixabay

Aż 111 pomysłów! Z czego 63 przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej i strategicznej.

Rada Innowacji Społecznych, złożona z niezależnych ekspertów dokonała oceny merytorycznej i strategicznej wniosków i utworzyła listę rankingową oraz rezerwową projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Inkubatora Dostępności.

W wyniku łącznej oceny, przeprowadzonej zgodnie z „Procedurami realizacji projektu grantowego „Inkubator Dostępność”, 33 pomysły uzyskały pozytywną ocenę, z czego 13 znalazło się na liście rankingowej, a 20 na liście rezerwowej. Utworzenie listy rezerwowej spowodowane jest ograniczoną pulą środków finansowych w I turze Konkursu. Pozostałe pomysły zgłoszone do konkursu nie spełniły minimum punktowego.

Wróć do początku strony