Przygotowania do konsultacji społecznych w ramach projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Dwie głowy z dymkami rozmowy

Coraz większymi krokami zbliżają się konsultacje społeczne, organizowane w ramach projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z:

 • Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Uniwersytetem Warszawskim,
 • Szkołą Główną Handlową w Warszawie,
 • Fundacją Naukową Instytut Badań Strukturalnych.

Co warto wiedzieć o konsultacjach i o samym projekcie? Sprawdź!

Na czym polega projekt?

Projekt polega na przygotowaniu projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z OSR i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Celem przedsięwzięcia jest:

 • zapewnienie pełniejszej możliwości realizacji prawa do godnego i niezależnego życia przez każdą osobę z niepełnosprawnościami,
 • wsparcie wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
 • wzmocnienie dotychczasowych mechanizmów wdrażania Konwencji.

Realizacja działań z zakresu komunikacji społecznej ma z kolei na celu:

 • podniesienie świadomości społecznej,
 • rozwijanie wrażliwości na prawa osób z niepełnosprawnościami,
 • popieranie pozytywnego postrzegania,
 • zachęcanie wszystkich środków masowego przekazu do przedstawiania wizerunku osób z niepełnosprawnościami,
 • zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o wypracowanych rozwiązaniach w ramach projektu,
 • zapewnienie dostępności prezentowanych materiałów, przy uwzględnieniu różnych form niepełnosprawności i związanych z nimi trudności dostępu do informacji.

Konsultacje społeczne

Przeprowadzenie konsultacji społecznych wypracowanego projektu ustawy wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i innych zmian legislacyjnych to trzecie zadanie z sześciu, składających się na realizację projektu.

Spotkania konsultacyjne odbywać się będą od czerwca do października 2022.

Konsultacje społeczne będą miały zarówno ogólnopolski, jak i regionalny charakter i będą zakrojone na bardzo szeroką skalę.

Planujemy:

 • 2 spotkania ogólnopolskie, na początek i koniec okresu konsultacji,
 • 16 spotkań regionalnych, mających charakter tematyczny,
 • 10 spotkań eksperckich.

Szczegółowy harmonogram oraz zakres tematyczny konsultacji społecznych niebawem na naszej stronie, ale już teraz gorąco zachęcamy do zarezerwowania sobie terminów w kalendarzu. Będzie sią działo!

Więcej informacji o projekcie

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą

Wróć do początku strony