Przedstawiamy program konferencji Pełno(s)prawny Student 2018 - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Banner Konferencji Pełno(s)prawny Sudent XII

XII edycja Konferencji „Pełno(s)prawny Student”

 

10 grudnia 2018,

Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35, Budynek Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Sala Miedziana), godz. 10.00-17.00

 

 

09:30-10:00 Rejestracja uczestników

 

10:00-10:15 Otwarcie Konferencji

 

10.15-10.45 Uczelnia wyższa oczami kandydatów z niepełnosprawnościami
– wyniki badania „Tajemniczy klient” (Aleksander Waszkielewicz, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego)

 

10:45-11:15 Program Dostępność Plus dla szkolnictwa wyższego (Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

 

11:15-11:45 Uczelnia dostępna – zasady i zakres konkursu w ramach Osi III
PO WER (Piotr Krasiński, Dyrektor Działu Rozwoju Kadry Naukowej; Justyna Witek, Ekspert ds. obsługi finansowej i prognoz; Anna Marciniak, Kierownik Sekcji Programowania i Wyboru Projektów; Agnieszka Grzegorczyk, Starszy specjalista w Sekcji Programowania i Wyboru Projektów; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

 

11:45-12:15 Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami (prof. dr hab. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy, Pełnomocniczka Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP; Anna Rutz, Pełnomocniczka rektora ds. studentów
z niepełnosprawnościami, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Ireneusz Białek, kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Uniwersytet Jagielloński)

 

12:15-12:30 Przerwa kawowa

 

12:30-14.30 Dyskusja – konsultacje załącznika do konkursu Uczelnia dostępna „Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” (Piotr Krasiński, Dyrektor Działu Rozwoju Kadry Naukowej; Justyna Witek, Ekspert ds. obsługi finansowej i prognoz; Anna Marciniak, Kierownik Sekcji Programowania i Wyboru Projektów; Agnieszka Grzegorczyk, Starszy specjalista w Sekcji Programowania i Wyboru Projektów; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy, Pełnomocniczka Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP; Anna Rutz, Pełnomocniczka rektora ds. studentów z niepełnosprawnościami, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Ireneusz Białek, kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Jagielloński)

 

14:30-15:00 Obiad

 

15:00-15:30 Ustawa 2.0 oczami ministerstwa (Mariusz Zielonka, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

15:30-16:00 Ustawa 2.0 oczami uczelni (prof. dr hab. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy, Pełnomocniczka Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP)

 

16:00-16:45 Dyskusja

 

16:45-17:00 Podsumowanie konferencji

 

 

Banner z patronatami medialnymi

Wróć do początku strony