Przedłużamy termin zgłaszania projektów do Konkursu Samorząd Równych Szans - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na biało żółtym tle jest napisane dziesiąty konkurs samorząd równych szans, po prawej stronie jest nagroda - otwarte dłonie z diamentem. To baner kolejnej edycji konkursu samorząd równych szans

W związku z dużym zainteresowaniem naszym jubileuszowym, X. Konkursem Samorząd Równych Szans – przedłużamy termin zgłaszania projektów, działań oraz pomysłów. Czekamy na nie do 16 marca 2020 roku.

W związku z tym przypominamy kilka najważniejszych zasad związanych z udziałem w konkursie. Adresujemy go do wszystkich samorządów w Polsce. Zarówno do tych, które prowadziły lub prowadzą projekty zwiększające udział osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności, jak i takich, które realizują własne pomysły w podobnym zakresie.

Zgłaszane projekty i pomysły zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych. Doceniane będą nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty.

Zgłoszenia konkursowe będą oceniane w następujących obszarach:

 • niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja,
 • dostępna informacja,
 • dostępna komunikacja,
 • dostępna edukacja,
 • dostępne rozwiązania architektoniczne,
 • dostępne wybory,
 • dostępność wydarzeń sportowych,
 • dostępność wydarzeń kulturalnych,
 • dostępność turystyki,
 • dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,
 • zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,
 • działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,
 • działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami,
 • działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym,
 • inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:

 • aktywność obywatelska osób z niepełnosprawnościami,
 • niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja,
 • działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
 • edukacja włączająca,
 • działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami,
 • dostępne wybory.

Rada Nagrody wybierze najlepsze projekty, i pomysły które zostaną uhonorowane statuetką „Samorząd Równych Szans”. Przyznane zostanę trzy równorzędne Nagrody Główne, dla następujących grup samorządów:

 • najlepsze gmina,
 • najlepszy powiat grodzki,
 • najlepszy powiat ziemski/województwo.

Wnioski konkursowe należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk: www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w drugim kwartale 2020 roku, podczas ogólnopolskiej gali, w której wezmą udział goście z całego kraju. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do promowania działalności samorządów, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Wnioski można składać do 16 marca 2020 roku.
Na wszystkie pytania odpowie Magdalena Lubaś. Tel.: 12 444 73 49 lub 663 000 040, mail: magdalena.lubas@firr.org.pl

Organizatorem konkursu Samorząd Równych Szans jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

logotyp fundacji instytut rozwoju regionalnego

Współorganizatorami są: Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

logotypy współorganizatorów: Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Patronaty honorowe nad konkursem objęli: Dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Zarządu PFRON, Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marlena Maląg – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Związek Miast Polskich.

logotypy patronów honorowych konkursu: Dr Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich, Krzysztof Michałkiewicza – Prezesa Zarządu PFRON, Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Pawła Wdówika – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marleny Maląg – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego, Związku Miast Polskich.

Patronaty medialne nad konkursem objęli: NGOniepełnosprawni.plFundacja Integracjanaszesprawy.euRadio KrakówKSSN.

logotypy partnerów medialnych: NGO, niepełnosprawni.pl, Fundacja Integracja, naszesprawy.eu, Radio Kraków, KSSN.
Wróć do początku strony