Pracownik administracyjny poszukiwany! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na stole toi laptop ze srebrną klawiatirą. Ekran ma czarny. Na klawiaturze widać palce młodej kobiety. Ona sama znajduje się poza kadrem. Pracuje przy komputerze.

Do naszej siedziby w Krakowie poszukujemy pracownika administracyjnego. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2019 roku. Dołącz do naszego zespołu!

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku „pracownika administracyjnego” będzie należało m.in.:

 • obsługa sekretarsko-administracyjna biura;
 • udzielanie informacji na temat działań statutowych Fundacji;
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z realizacją projektów;
 • organizacja i realizacja zaopatrzenia na materiały niezbędne do funkcjonowania biura;
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z uczestnictwem Fundacji w imprezach zewnętrznych;
 • prace organizacyjno-logistyczne związane z przygotowywaniem i rozliczaniem podróży służbowych, rezerwacje biletów itp;
 • obsługa logistyczna spotkań, konferencji, szkoleń oraz innych wydarzeń organizowanych przez Fundację;
 • redagowanie pism, artykułów prasowych i innych tekstów;
 • prowadzenie korespondencji biurowej i innej – związanej z prowadzonymi przez Fundację działaniami statutowymi;
 • prowadzenie rekrutacji uczestników do projektów, imprez i szkoleń, realizowanych przez Fundację;
 • realizacja wsparcia typu asystenckiego dla osób z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektów realizowanych przez Fundację (w tym również podczas dojazdu na zajęcia, powrotu z nich itp.);
 • sporządzanie raportów, zestawień i innych dokumentów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji działań statutowych Fundacji.

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie – min. średnie,
 • biegłej obsługi komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, Powerpoint),
 • komunikatywności, odpowiedzialności, systematyczności,
 • samodzielności, rzetelności i doskonałej organizacji pracy,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutem.


Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania rekrutacyjne.
Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

Pytania rekrutacyjne:

 • prosimy o krótkie opis wybranego zdarzenia potwierdzającego, że posiada Pani/Pan zdolności organizacyjne i jest osobą odpowiedzialną (maksymalnie 1000 znaków);
 • jest Pani/Pan odpowiedzialna/-y za organizację ogólnopolskiej konferencji dotyczącej promowania aktywności i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnościami. Weźmie w niej udział około 80 osób. Przedstaw i opisz w punktach plan działań, dotyczący zarówno przygotowania konferencji, jak i jej realizacji;
 • jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku?
  Prosimy o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Prosimy o przesłanie swoich ofert do dnia 30 czerwca 2019 r. na adres email: rekrutacja@firr.org.pl lub składanie ich osobiście (z dopiskiem: „Aplikacja: Pracownik administracyjny – Kraków”) w siedzibie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków

Na potrzeby rekrutacji prosimy o dodanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Wybickiego 3a zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych:

 • administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 3a, e-mail: biuro@firr.org.pl;
 • w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl;
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy;
 • dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji;
 • kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;
 • kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 • kandydat ma także prawo do przenoszenia danych;
 • kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wróć do początku strony