Prace w pierwszym etapie projektu „Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami” zakończone! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

iurko, na biurku rozłożone papiery i zeszyty oraz napoje. Trwa zebranie

Miło nam poinformować, że prace w pierwszym etapie projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami” zostały zakończone.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkołę Główną Handlową w Warszawie,
 • Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych.

Dlaczego etap pierwszy był tak ważny?

Etap pierwszy był zatytułowany „Analiza faktyczna sytuacji osób z niepełnosprawnościami”.

Prace w tym etapie zaowocowały szczegółowymi raportami oraz analizami, dającymi pełen obraz polskiego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Raporty, przygotowane z udziałem ekspertów, wskazują jednocześnie obszary, wymagające interwencji.

Zawierają one również wstępne rekomendacje rozwiązań, które mają być zawarte w ustawie. Tym samym stanowią gotowy materiał do dalszych prac nad tworzeniem ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami.

Jakie produkty powstały w pierwszym etapie projektu?

W pierwszym etapie projektu powstały następujące opracowania:

 1. Analiza w zakresie faktycznej sytuacji osób z niepełnosprawnościami i rozwiązań prawnych z zakresu ich wsparcia.
 2. Analiza wszystkich rozwiązań prawnych z wsparcia osób z w tym niepełnosprawnościami, analizy aktów prawnych pod kątem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
 3. Propozycje zmian w zakresie finansowania instrumentów prawnych, towarzyszące propozycjom zmian legislacyjnych, stosownie do z zdiagnozowanych potrzeb osób niepełnosprawnościami i potrzeb wynikających z opracowywanych mechanizmów wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i koordynacji działań związanych z wdrażaniem Konwencji.
 4. Przegląd terminologii stosowanej w różnych aktach prawnych, odnoszącej się do niepełnosprawności lub jej rodzajów, pod kątem spójności i zgodności z „Konwencją ONZ oraz o prawach osób niepełnosprawnych propozycje zmian aktów prawnych ujednolicające i dostosowujące tę terminologię.
 5. Raport z prac wykonanych Ekonomicznych w przez Partnerów ramach Zadania 1 Analiza ekonomiczna obecnie funkcjonujących instrumentów wsparcia osób z na niepełnosprawnościami podstawie aktów prawnych ich dotyczących.
 6. Raport z prac wykonanych przez Partnerów Ekonomicznych w ramach Zadania 1 Ocena kosztów funkcjonowania systemu świadczeń w z związku z biernością zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz oszacowanie wariantów kosztowych zmian systemowych sprzyjających aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
 7. Przegląd terminologii stosowanej w różnych aktach prawnych, odnoszącej się do niepełnosprawności lub jej rodzajów, pod kątem spójności i zgodności z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
 8. Propozycje zmian aktów prawnych ujednolicające i dostosowujące terminologię stosowaną w różnych aktach prawnych, odnoszącą się do niepełnosprawności.

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (firr.org.pl)

Załączniki:

Wróć do początku strony