Poszukujemy kandydatów do pracy w charakterze Asystenta/Asystentki osób z niepełnosprawnościami - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Poszukujemy Asystenta/Asystentki osoby z niepełnosprawnościami

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, poszukuje kandydatów do pracy w charakterze Asystenta/Asystentki osób z niepełnosprawnościami w projekcie „Usługi asystenta osobistego szansą na samodzielność”

 

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w Polsce.

 

NASZE DZIAŁANIA:

– Zmieniamy prawo.
– Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby niepełnosprawne w ich niezależnym życiu.
– Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
– Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
– Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
– Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
– Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

 

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

 

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie www.firr.org.pl.

==============================================

 

JEŚLI LUBISZ LUDZI, NIE OBAWIASZ SIĘ OSÓB Z RÓŻNYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, JESTEŚ GOTOWY DO NIESIENIA POMOCY – ZOSTAŃ ASYSTENTEM / ASYSTENKĄ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Poszukujemy Asystentów / Asystentek z Warszawy oraz z powiatu legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego.

 

Zakres obowiązków:

 

• Wsparcie bezpośrednie / asystentura osobom z niepełnosprawnościami m.in. pomoc w przemieszczaniu się, pomoc w zakupach; codziennych aktywnościach dotarcie do biura; urzędu; innych obiektów użyteczności publicznej; pomoc w prostych czynnościach dnia codziennego
• Kontakt z niepełnosprawnymi uczestnikami i innymi asystentami;
• Uzupełnianie dokumentacji projektowej.

 

Wymagania:

 

NIE POTRZEBUJESZ DOŚWIADCZENIA ( jest ono mile widziane, ale nie konieczne ) – my Cię przeszkolimy,
ważne jednak abyś:
• miał /miała co najmniej średnie wykształcenie,
• był /była osobą komunikatywną, asertywną oraz rzetelną i sumiennie wykonującą powierzone zadania;

 

Mile widziane:

 

• doświadczenie w pracy/wolontariacie z osobami z niepełnosprawnością;
• kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, lub ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;

 

Oferujemy:

 

• Specjalistyczne szkolenie dla Asystentów,
• Elastyczny czas pracy (forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy ustalany indywidualnie; usługi asystenckie świadczone będą 7 dni w tygodniu w godz. 7.00-22.00)
• Bilety miesięczne i telefon służbowy
• Pracę w organizacji z wieloletnim doświadczeniem, działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
• Milą atmosferę,

 

Prosimy o przesyłanie cv wraz z listem motywacyjnym do dnia 31 października 2018 r. na adres email: izabela.angielczyk-kalata@firr.org.pl, z dopiskiem”Asystent/Asystentka”

Wróć do początku strony