Petycja o zagwarantowanie równego dostępu do informacji i komunikatów w polskim języku migowym - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

czarna tuba, z której jakby wychodziły fale dźwiękowe
openClpart-Vectros Pixaby

Udostępniamy pełny tekst petycji środowiska osób niesłyszących w Polsce, które czują się dyskryminowane w dostępie do informacji. Chodzi o komunikaty, konferencje prasowe dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19. Te ważne dla wszystkich informacje nie są przekazywane w dostępnej dla osób głuchych formie. Petycja znajduje się na końcu artykułu. Zapraszamy do podpisywania.

Środowisko osób niesłyszących będące pełnoprawnymi obywatelami Polski, nie zgadza się na dyskryminację i pomijanie w dostępie do informacji przekazywanych za pośrednictwem środków masowego przekazu dot. najważniejszego obecnie tematu, jakim jest zagrożenie nowym koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Konferencje prasowe dot. bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego życia, na których przekazywane są istotne informacje związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa są prowadzane w sposób niedostępny dla naszego środowiska, ponieważ nie są tłumaczone na język migowy.         

Jesteśmy częścią społeczeństwa i tak jak osoby słyszące powinniśmy mieć zagwarantowany równy dostęp do mediów i informacji. W obecnej sytuacji czujemy się dyskryminowani bo prawa konstytucyjne i te wynikające z ustawy „O zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” są przez Rząd Polski ignorowane. 

Nie zgadzamy się z takim traktowaniem i żądamy dostępu do pełnej i rzetelnej  informacji. Żądamy tłumacza języka migowego we wszystkich wystąpieniach związanych z działaniami rządu w obecnej sytuacji. Jesteśmy Polakami, dziećmi, rodzicami, dziadkami, którzy jak reszta społeczeństwa chcą uchronić siebie i swoje rodziny przed wirusem. To że nie słyszymy nie znaczy że jesteśmy na niego odporni.  

Niniejsza petycja jest inicjatywą środowiska osób głuchych w Polsce. 

Tekst petycji dostępny jest w języku migowym.

Zapraszamy do podpisywania petycji o zagwarantowaniu równego dostępu do informacji i komunikatów w polskim języku migowym. Petycja znajduje się na stronie.

Autorami petycji są: 

Bożena Borowska
Krzysztof Kotyniewicz

Wróć do początku strony