Od stażu do angażu - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Projekt OD STAŻU DO ANGAŻU

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpocznie realizację Projektu
„Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

72 osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa mazowieckiego, w tym:

 • 65 osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 7 osób ze stopniem znacznym lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburz. psychicznymi, w tym osoby
  z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

REKRUTACJA:

Rekrutacja będzie dwuetapowa (2 grupy po 36 osób). Kandydaci będą składać formularze oceniane przez komisję rekrutacyjną (doradca zawodowy, coach, trener pracy), a rozmowy rekrutacyjne pozwolą na lepsze poznanie kandydata, jego oczekiwań i predyspozycji.

Kryteria naboru:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zamieszkanie w woj.mazowieckim,
 • status osoby osoba niepracującej,
 • poziom motywacji do wejścia na rynek pracy.

Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i kobiety.

OFEROWANE WSPARCIE:

 • 3-miesieczne płatne staże
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Doradztwo psychologiczne
 • Pośrednictwo pracy
 • Doradztwo zawodowe (w tym opracowanie IPD)
 • Wsparcie coacha i trenera pracy
 • Kursy zawodowe
 • Warsztaty podnoszące kompetencje społeczne

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o:

 • przesyłanie swojego CV lub mailowego zgłoszenia na adres: power@firr.org.pl
 • lub o kontakt telefoniczny
 • lub osobisty z Biurem projektu: FIRR Oddział Warszawa, Plac Konstytucji 5/4, Warszawa, tel. (22) 400 50 73.
Wróć do początku strony