Inkubator dostępności w mediach - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na żółto-niebieskim tle jest żarówka, która się świeci. Obok niej są logotypy unijne i polska flaga oraz informacja że to projekty inkubator dostępności
inkubator dostępności

Do 30 marca 2020 roku przyjmowane są zgłoszenia do konkursu Innowacji społecznych. Warto zgłaszać pomysły, gdyż te, najbardziej innowacyjne, mogą otrzymać na wdrożenie granty nawet do 100.000 zł.

Inkubator dostępności

to projekt realizowany od 1 października 2019 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i naszą Fundację. Jest on rozwinięciem wcześniejszego projektu: Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. Projekt ten spotkał się nie tylko z dużym zainteresowaniem uczestników, ale też przyniósł kilka ciekawych, innowacyjnych pomysłów.

O tym, jakie innowacyjne pomysły zostały wyróżnione, kto może zostać innowatorem, jakie będą kryteria oceny zgłaszanych pomysłów i wiele innych ważnych informacji dowiecie się z artykułu: Inkubator Dostępności: Wypracować i przetestować 45 innowacyjnych rozwiązań. Artykuł został opublikowany na portalu naszesprawy.eu

Projekt „Inkubator dostępności” wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy funduszy europejskich wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga unii europejskiej, europejski fundusz społeczny
Wróć do początku strony