Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

drogowskaz, w prawo czerwona strzałka, w lewo zielona. W tle czerwony dom z niebieskim okiennicami

Zapraszamy na zajęcia „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”, realizowane w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”.

Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Partnerami:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,
  • Polski Związek Niewidomych,
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie,
  • Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Weź udział w projekcie i… orientuj się!

W treningach orientacji przestrzennej mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością wzroku, potrzebujące wsparcia w obszarze samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, w tym:

  • dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej (od klasy 0).
  • osoby nastoletnie,
  • dorosłych.

Zajęcia mają formę indywidualnych treningów orientacji przestrzennej i mobilności (O&M).

Solidne podstawy

Indywidualny trening będzie odbywać się w oparciu o wypracowany w projekcie:

  • standard nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku,
  • Indywidualny Program Nauczania Orientacji Przestrzennej i Mobilności (IPNOM).

Termin i miejsce każdego treningu ustalane będą w porozumieniu z instruktorem oraz Organizatorem treningu.

Zgłoszenia, razem z załącznikami (podpisany formularz zgłoszeniowy oraz klauzula informacyjna), należy przesłać do 12 czerwca 2022 r. wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: topon@pfron.org.pl.

Załączniki:

Kontakt:

Anna Rozborska

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Email: anna.rozborska@firr.org.pl

Tel. 663-883-334

Małgorzata Białek

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

tel. 42 203 22 53

e-mail: Malgorzata.Bialek@firr.org.pl

Wróć do początku strony