List do Prezydenta i Premiera - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

fragment męskiej sylwetki. mężczyzna ubrany w niebieską koszulę w prawej dłoni trzyma pióro do pisania, przed nim kilka białych kartek, które podpisuje
zdjęcie: pixaby

W sprawie: dramatycznej sytuacji oraz zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów przebywających w instytucjach całodobowych.

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze,

W związku z pandemią COVID-19, wyrażamy bardzo duże zaniepokojenie sytuacją ponad 150 tysięcy osób przebywających w instytucjach stałego pobytu w ramach pomocy społecznej (m.in. domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia) i opieki zdrowotnej (m.in. zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjnoopiekuńcze, szpitale psychiatryczne). Osoby te są obecnie w sytuacji trudniejszej niż kiedykolwiek. Jak wynika z reportaży m.in. BBC pt. “Ponury kryzys w domach pomocy społecznej w Europie” w Hiszpanii, Francji i Włoszech umarły już tysiące mieszkańców domów pomocy społecznej (często 40-50% mieszkańców poszczególnych instytucji) i innych instytucji całodobowych, a przypadki zaniedbań są porażające (m.in. porzucenie mieszkańców czy pozbawienie jedzenia).

Jeśli podobny kryzys nawiedzi Polskę, umrzeć może nawet ⅓ mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, a zatem ponad 40 tysięcy osób z niepełnosprawnościami i seniorów, a pozostałych czekają bardzo bolesne skutki, zarówno znaczne pogorszenie stanu zdrowia fizycznego (np. na skutek odleżyn), jak i psychicznego (np. traumy). Już teraz media alarmują o co najmniej 16 instytucjach poddanych kwarantannie i odciętych od świata oraz co najmniej 304 osobach zarażonych koronawirusem i co najmniej 2 zmarłych, m.in. w Niedabylu (ponad 90% zarażonych mieszkańców i personelu), Tomczycach (blisko 70% zarażonych mieszkańców), Jakubowicach, Koszęcinie (przymusowa ewakuacja wszystkich mieszkańców), SkarżyskuKamiennej, Gorzycach, Starym Goździe (3 członków personelu na 88 pacjentów), Bochni, Bytomiu (149 osób w kwarantannie), Krakowie, Warszawie (Mokotów, w tym pacjenci wymagający dializ).

Ryzyko zakażenia koronawirusem i śmierci mieszkańców instytucji całodobowych jest radykalnie wyższe niż w przypadku innych grup. Do tego dochodzi ryzyko nadużyć związanych z pozostawaniem w izolacji, zaniedbania, a nawet porzucenia. Sytuacje te, niezależnie od ryzyka związanego z koronawirusem, mogą w obecnej sytuacji doprowadzić do zapaści zdrowia i śmierci. W sytuacji braku podjęcia natychmiastowych, skoordynowanych i szeroko zakrojonych działań mieszkańców instytucji całodobowych może czekać masowa tragedia i kryzys humanitarny niespotykanej skali.

Apelujemy o niezwłoczne wprowadzenie następujących rozwiązań:

1. Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ZZK) ds. osób z niepełnosprawnościami przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

2. Uszczegółowienie Instrukcji MRPiPS dla instytucji stałego pobytu oraz świadczenia usług społecznych.

3. Zapewnienie ciągłości świadczenia usług osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym (w tym poprzez wykorzystanie zasobów Wojsk Obrony Terytorialnej).

4. Utworzenie w samorządach bazy osób wymagających wsparcia i sieci instytucji wspierających.

5. Monitorowanie sytuacji mieszkańców instytucji stałego pobytu oraz osób korzystających z usług społecznych.

Szczegółowy Plan proponowanego przez nas działania kryzysowego jest zawarty jako załącznik nr 1 do niniejszego Listu. 3 Załączamy również przetłumaczone Stanowisko i apel Europejskiego Forum Niepełnosprawności (European Disability Forum) pt. Instytucje stałego pobytu stają się ogniskami zarażeń i nadużyć Deklarujemy pełną współpracę przy działaniach zapobiegawczych oraz interwencyjnych i jesteśmy do dyspozycji.

Zał.-1.-Plan-działania-kryzysowego-koronawirus-a-placówki-całodobowe-2020.04.05

Zał.-2.-Stanowisko-Europejskiego-Forum-Niepełnosprawności-Instytucje-stają-się-ogniskami-zarażeń-i-nadużyć

Koronawirus-lista-DPS-ZOL-i-ZPO.-17-ośrodków-345-os.-3-zmarły-2020.04.06

Z poważaniem

dr Krzysztof Kurowski,

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, w imieniu swoim, a także następujących osób i organizacji:

1. Barbara Abramowska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

2. Bohdan Aniszczyk, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

3. Urszula Arabska

4. Monika Auch-Szkoda, Komitet Społeczny „Jesteśmy”

5. Maciej Augustyniak, Fundacja Polska Bez Barier

6. Monika Babicka

7. dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. UWr, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski

8. dr Rafał Bakalarczyk, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

9. Jolanta Barska

10. dr inż. Joanna Bartnicka, Politechnika Śląska

11. Sławomir Besowski, Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych

12. prof. dr hab. med. Barbara Bień, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Geriatrii, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

13. Elżbieta Biernacka, Stowarzyszenie „Dlaczego NIE”

14. Mateusz Biernat, Fundacja Człowiek

15. Katarzyna Bierzanowska, Inicjatywa Pełnoprawna, Kolektyw Artykuł 6

16. Paweł Bilski, Fundacja Oczami Brata

17. Regina Bisikiewicz, Polski Instytut Otwartego Dialogu

18. prof. dr hab. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

19. Anna Bocheńska, Fundacja Pomoc Rodzinie – Człowiek w Potrzebie 4

20. Rafał Bojarski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

21. Edward Bolak, Fundacja Wspólnota Nadziei i Farma Życia

22. Aleksandra Bolczyk-Shepherd, Fundacja Oswoić Miopatie

23. dr hab. Maciej Borski, prof. WSH, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

24. Joanna Bulandra, Rybnicka Rada Kobiet

25. Stanisław Bulandra

26. Małgorzata Durka, Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym

27. Łukasz Broniszewski

28. Bogusław Cebulski, Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej

29. prof. dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki, Ogólnopolskie Porozumienie na rzecz NPOZP

30. Siostra Małgorzata Chmielewska

31. Zofia Chodarcewicz, Nas Samorząd Tarnowskie Góry

32. Elżbieta Cichosz

33. Joanna Cimoszko, Stowarzyszenie Zostańmy Razem im. Mateusza Kolad

34. Joanna Cieśla, dziennikarka

35. Monika Cycling, Fundacja Toto Animo

36. Karolina Cyran-Juraszek, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

37. Ewa Cylny

38. Witold Cylny

39. Elżbieta Dajer

40. Agnieszka Dąbkowska, Fundacja Zdrowie Jest Najważniejsze

41. Justyna Dąbrowska

42. Paweł Dłubis, Fundacja „Pomerdało mi się”

43. Łukasz Domagała, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

44. Agata Domalska, Spółdzielnia Socjalna WOLA

45. Dominika Dopierała, Fundacja Nordoff Robbins Polska

46. dr Anna Drabarz, Uniwersytet w Białymstoku, Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami

47. Anna Dróżdż

48. Ewa Duda, Fundacja KTOTO-Zrozumieć Alzheimera 5

49. Anna Duniewicz, Inicjatywa „Chcemy Całego Życia”

50. dr Rafał Dziurla, Uniwersytet Warszawski

51. Andrzej Dysiński

52. Aneta Englot, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

53. Małgorzata Felger, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie

54. dr Wojciech Figiel, Uniwersytet Warszawski

55. prof. dr hab. Janina Filek, Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

56. Michał Fitas, Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, Klub Kibiców Niepełnosprawnych

57. dr Izabela Florczak, Uniwersytet Łódzki, WPiA

58. dr Anna Fogel, radca prawny

59. dr Piotr Fogel

60. dr Małgorzata Franczak, Fundacja Eudajmonia

61. Agnieszka Frelek

62. Joanna Fromlewicz

63. Beata Furmianiak

64. Anna Gabryś

65. Janek Gawroński, Klub Świadomej Młodzieży

66. dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

67. dr Zbigniew Głąb, Stowarzyszenie Projektowo-Badawcze Instytut Działań Społecznych

68. Łukasz Gojke, Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

69. Małgorzata Gorący, Stowarzyszenie OSTOJA

70. Agnieszka Gorczyca-Kosińska

71. Marek Gój, Fundacja Otwarte Ramię Białej Gwiazdy

72. Dorota Górska

73. Paweł Granicki, tłumacz

74. Urszula Maria Gruszczyńska

75. Grzegorz Grygiel, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

76. Małgorzata Gryglas, PTSR oddział w Szczecinie

77. Jerzy Gryglas, PTSR oddział w Szczecinie 6

78. Katarzyna Gryglas, PTSR oddział w Szczecinie

79. Anna Gryta, Miasto Obywatelskie Lubartów

80. dr Michał Tadeusz Hadzel, Fundacja Autism Team, OSPPE

81. Katarzyna Heba, Fundacja im. Helen Keller

82. Marcin Prabhu Henrykowski

83. Joanna Hereta, Stowarzyszenie „To Ma Sens”

84. Dagmara Heromińska, mgr diagnostyki laboratoryjnej

85. Justyna Hinz

86. Jacek Hołub, dziennikarz

87. Barbara Imiołczyk, Ambasador Konwencji (wyróżnienie Kongresu Osób Niepełnosprawnościami)

88. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Fundacja im. Brata Alberta

89. Jolanta Jackiewicz, Stowarzyszenie „Śląskie Perły”

90. Rafał Jacyna

91. Ewa Jacyna-Senderacki, „Autysta Dorosły w Mojej Rodzinie”

92. Jacek Jakubowski

93. Anna Janiak, Fundacja FIONA

94. Artur Janicki

95. Przemysław Jaśkiewicz, Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

96. Ewa Jasińska

97. Kinga Jędrasik, Inicjatywa „Spa dla Mam. Wspieramy Mamy”, Stowarzyszenie Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Łódź

98. Paweł Jordan, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

99. Jarosław Jużyczyński

100. Janina Kaczmar, Fundacja „Pomóż Mi Żyć”

101. Alicja Kaiser

102. Piotr Kałuski

103. Katarzyna Kamecka-Lach, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”

104. Ewa Kamińska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych

105. Klementyna Kamińska

106. Maciej Kamiński

107. Bogusława Kandzia

108. Iwona Kapturzak, Fundacja na rzecz Wspierania Dzieci z Autyzmem „W Kontakcie”

109. Jakub Kapturzak

110. Magdalena Karwacka

111. Monika Karwacka, Forum na rzecz Osób z Wieloraką Niepełnosprawnością

112. Hubert Karwacki

113. Teresa Kasprzak

114. Beata Kazimierczak, „Nie-Samodzielni”

115. Karolina Kłobucka

116. Mariusz Kłobucki

117. Magdalena Kocejko, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia, Kolektyw Artykuł 6

118. Anna Koć

119. Jacek Kołacz

120. Patrycja Kołodziejczyk, Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi Na Świat

121. Krzysztof Koman, Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

122. Katarzyna Konieczna

123. Danuta Konieczna

124. Waldemar Konieczny

125. Katarzyna Koplińska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

126. Katarzyna Kosecka

127. Dorota Kośmider, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków ŚDS

128. Alicja Kowalik

129. Andrzej Kowalik

130. Sebastian Kowalik

131. Maciej Kowalski, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

132. Piotr Kowalski, Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych

133. Beata Kozak

134. Bartosz Kozak

135. Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących 8

136. Tomasz Koźmiński, Fundacja For Heroes

137. Jolanta Kramarz, Fundacja Vis Maior

138. Maria i Robert Królikowscy, „Konwencyjnie”

139. Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

140. Ks. Jacek Krzemień, kapelan Wspólnoty Chleb Życia w Polsce

141. Michał Krzyżanowski

142. Agata Krzyżek, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie

143. dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

144. Anna Kublik, Warszawski Strajk Kobiet

145. Jacek Kucharczyk

146. Justyna Kucińska, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

147. Ryszard Kuczyński, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Dolnośląski

148. Zuzanna Kuhl

149. Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego

150. Barbara Kurek

151. Izabela Kusznierewicz

152. Mateusz Kusznierewicz

153. Agnieszka Kwaśniewicz

154. Jacek Mariusz Kwiatkowski, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

155. dr Tomasz Lasocki, Uniwersytet Warszawski, WPiA

156. Maria Leszczyńska, Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

157. Katarzyna Ledzińska, Fundacja Oswoić Miopatie

158. Monika Lewandowska, „Nie-Samodzielni”, oddział Sopot

159. dr Sylwia Lewicka, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

160. Agnieszka Lewonowska-Banach, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne

161. Ala Loranc, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Autyzmem Zacisze

162. Klementyna Ludwig-Kamińska

163. Anna Łężak

164. Paweł Łukasiak

165. Beata Łukaszczyk

166. Andrzej Łukaszczyk

167. dr inż. Mateusz Macałka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

168. Aleksander Maciaszek

169. Ewelina Maj, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Homini”

170. Anita Majewska

171. Klaudia Majewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

172. Monika Matysiak

173. Sylwia Mądra, Inicjatywa Chcemy Całego Życia, Fundacja Autism Team

174. Monika Merkel, Centrum Integracja Gdynia

175. Jacek Michałowski

176. Joanna Mielczarek, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

177. Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski

178. Krystyna Milewska

179. Maria Magdalena Miller

180. Cezary Miżejewski, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

181. Marzena Moch, Rodzice i Terapeuci Na Rzecz Osób Autystycznych POZNAJZROZUM

182. Mirosław Moch, Rodzice i Terapeuci na Rzecz Osób Autystycznych POZNAJZROZUM

183. Jarosław Mojsiejuk, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

184. dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka, Politechnika Wrocławska

185. Jerzy Naumiuk

186. dr hab. Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki, Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS

187. Agnieszka Niedźwiedzka

188. Anna Nowak, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „ŻURAWINKA”

189. Małgorzata Nowak

190. Maryla Ochimowska-Teper, Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat”

191. Anna Odrowąż-Maciaszek

192. Bożena Okuń, Fundacja Toto Animo

193. Dominika Olszewska

194. Maciej Olszewski

195. Aleksandra Orchowska, Fundacja ORCHidea

196. Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Fundacja Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności

197. Małgorzata Osipczuk, Stowarzyszenie „Intro”

198. dr Natalia Pamuła, Uniwersytet Warszawski, Kolektyw Artykuł 6

199. Agnieszka Panek

200. Mariusz Panek, Fundacja Leonardo

201. Edyta Papajewska, Inicjatywa Chcemy Całego Życia

202. Paweł Parus, Klub Kibiców Niepełnosprawnych, Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Marszałka Dolnego Śląska ds. Osób z Niepełnosprawnościami

203. Ewa Pawłowska, Fundacja Integracja

204. Zofia Pągowska, Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Postaw na Nas

205. Alina Perzanowska, Fundacja Wspólnota Nadziei i Farma Życia

206. Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych

207. Mikołaj Piekut, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

208. Marzena Pieńkosz-Sapieha, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Zespół do Spraw Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego

209. Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka

210. Tomasz Popiel, Fundacja „Pomerdało mi się”

211. Joanna Popławska, Fundacja Artus

212. Sławomir Popowski

213. Adriana Porowska, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej

214. Dorota Próchniewicz, Inicjatywa „Chcemy Całego Życia”

215. dr Ariel Przybyłowicz, Uniwersytet Wrocławski, WPAiE

216. Wiesława Przybysz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

217. Tomasz Przybyszewski, portal Niepelnosprawni.pl

218. Ewa Pytasz

219. Małgorzata Radziszewska, Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl

220. Agnieszka Rawicz

221. dr Anna Reda-Ciszewska, WPiA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

222. Filip Rodzik, Skorpion Polkowice

223. Andrzej Rossa, Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, członek założyciel Alzheimer Polska

224. Grażyna Rosołowicz, „Nie-Samodzielni”

225. Anna Rostafińska-Hagemejer

226. dr hab. Katarzyna Roszewska, prof. UKSW, WPiA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

227. Mateusz Różański, dziennikarz

228. dr Seweryn Rudnicki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

229. Anna Rutz, Fundacja Elektrownia Inspiracji, Kolektyw Artykuł 6

230. Dorota Rybarska – Jarosz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Urząd Marszałkowski w Szczecine

231. Małgorzata Rybicka, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

232. dr Marta Salkowska, Collegium Civitas

233. Beata Sałach

234. dr Beata Samoraj-Charitonow, IPS Uniwersytet Warszawski

235. Andrzej Senderacki, „Autysta Dorosły w Mojej Rodzinie”

236. Beata Siemaszko

237. Kamil Sieratowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta

238. Stanisław Sikora, Fundacja Helpful Hand

239. Małgorzata Silny, Fundacja KSK

240. Natalia Skipietrow, Fundacja im. Andrzeja Bączkowskiego

241. Rafał Skrzypczyk, Wiceprezes Zarządu, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR

242. Kinga Smaga

243. Aleksandra Smereczyńska, Fundacja Ergo Sum

244. Ewa Smolarow

245. Magdalena Smugowska

246. Marta Somow

247. Izabela Sopalska-Rybak, Kulawa Warszawa 12

248. Elżbieta Sowa, Fundacja Zapewnić Przyszłość

249. Irena Sowińska

250. Robert Stalewski

251. Grażyna Staniszewska, Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

252. Marian Stasik

253. Piotr Stefański, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja

254. Ewa Stolarz

255. Adam Stromidło, Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski

256. dr Monika Struck-Peregończyk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

257. Justyna Strus

258. Grażyna Szacka

259. Roman Szacki, Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją

260. Grażyna Szałygo

261. dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW, EAPN Polska

262. Magda Szarota, Lancaster University, Kolektyw Artykuł 6

263. Alicja Szatkowska, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

264. Miłosz Szczepanek

265. Anita Szlęzak

266. Emilia Szmyt-Kustra, Inicjatywa „Spa dla Mam. Wspieramy Mamy”

267. dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Politechnika Łódzka

268. Anna Szymańska, Uniwersytet Warszawski

269. Halina Szymańska

270. Agnieszka Ścianowska

271. Olga Ślepowrońska, Stowarzyszenie „Mutida”, Inicjatywa „Spa dla Mam. Wspieramy Mamy”

272. Scholastyka Śniegowska

273. Piotr Thieme, Spółdzielnia Socjalna WOLA

274. Sandra Teodorczyk

275. Agata Teutsch, Fundacja Autonomia

276. Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 13

277. Piotr Todys, Fundacja TUS

278. dr Małgorzata Trojańska, Uniwersytet Pedagogicznego w Krakowie

279. Małgorzata Turek, Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „CHMURKA”

280. Dr n.med. Jolanta Twardowska – Rajewska, członek Komisji Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN

281. Kamila Walicka

282. Paweł Walicki

283. Agnieszka Warszawa, Fundacja Autism Team

284. Aleksander Waszkielewicz, Rada Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (Fronia)

285. Elżbieta Wąs, Miasto Obywatelskie Lubartów

286. Waldemar Weihs, Fundacja „Merkury” w Wałbrzychu

287. Mira Widurek, Stowarzyszenie „Dla Równości”, Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, Zespół do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

288. Joanna Wierzbicka, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „KOLOMOTYWA”

289. Zygmunt Wierzyński, Alzheimer Polska, Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

290. Joanna Witkowska, Fundacja Pies Przewodnik

291. dr Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii

292. Aleksandra Włodarczyk, Fundacja Pełna Życia

293. Paweł Włóczewski

294. Grażyna Wojciechowicz

295. Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

296. Olga Wojdyńska, Stowarzyszenie „Mutida”, Inicjatywa „Spa dla Mam. Wspieramy Mamy”

297. Alina Wojtowicz-Pomierna

298. Jolanta Wołągiewicz, Stowarzyszenie Podlascy Seniorzy, Podlaska Redakcja Seniora, Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego

299. dr Agnieszka Wołowicz, Uniwersytet Warszawski, Kolektyw Artykuł 6

300. Magdalena Worotniak

301. Wojciech Worotniak

302. Krzysztof Wostal, Fundacja Transgresja

303. Anna Wotlińska

304. Anna Woźniak-Szymańska, Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Polski Związek Niewidomych

305. Grażyna Wójcik, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

306. Maja Wójcikiewicz

307. Filip Wójcikiewicz

308. Paweł Wójtowicz, MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

309. Irena Wóycicka, Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

310. Michał Wroniszewski, Fundacja Synapsis, Porozumienie Autyzm-Polska

311. Agnieszka Wyrzykowska, Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Sopot, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, koło Sopot

312. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG, Centrum Projektowania Uniwersalnego WA Politechnika Gdańska

313. Tomasz Wysoczański

314. Bernadeta Zakrzewska

315. Monika Zakrzewska, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego

316. Marcin Zakrzewski

317. Maciej A. Zarębski, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne

318. Adam Zawisny, Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Rozwiązywania Problemów Osób z Niepełnosprawnościami przy Urzędzie Miasta Łodzi

319. Mirosław Zieliński, Prezes Krajowego Forum na rzecz Terapii Chorób Rzadkich – ORPHAN

320. dr Monika Zima-Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

321. Edyta Żmija

322. dr Dorota Żuchowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

323. Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja 15

324. Bogusława Żywna, Śląska Fundacja Pomocy Głuchoniewidomym

Do wiadomości: Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej i Solidarnej Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny Barłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojewodowie Gen. dyw. Wiesław Kukuła, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Paulina Malinowska-Kowalczyk, Doradca Prezydenta RP ds. osób z niepełnosprawnościami

Wróć do początku strony