Lipcowe konsultacje społeczne. Rekrutacja ruszyła! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

grafika przedstawia męską postać, kobiecą oraz kobiecą o ciemniejszym kolorze skóry

Ruszamy z rekrutacją na lipcowe konsultacje społeczne projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych!

Poniżej znajdziecie formularze rekrutacyjne na poszczególne spotkania.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu:

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Rekrutacja konsultacje społeczne Łódź

Konsultacje społeczne w Łodzi odbędą się 14 lipca w godz. 10:00-14:00.

Ich temat będzie obejmował mieszkalnictwo i Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe (WSM).

Zagadnienie przybliżą dr Zbigniew Głąb i Tomasz Przybysz-Przybyszewski.

Formularz rekrutacyjny:

Konsultacje społeczne Łódź 14.07.2023 rekrutacja

Rekrutacja konsultacje społeczne Gdańsk

Konsultacje społeczne w Gdańsku odbędą się 18 lipca w godz. 10:00-14:00.

Swoją tematyką obejmą zagadnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Opowie o niej Katarzyna Heba.

Formularz rekrutacyjny:

Konsultacje społeczne Gdańsk formularz rekrutacyjny

Rekrutacja konsultacje społeczne Gdynia

Konsultacje społeczne w Gdyni odbędą się 19 lipca w godz. 10:00-14:00.

Tym razem będziemy rozmawiać o Indywidulanym Planie Wsparcia (IPW).

Zagadnienie przedstawią dr Zbigniew Głąb i Tomasz Przybysz-Przybyszewski.

Formularz rekrutacyjny:

Konsultacje społeczne Gdynia formularz rekrutacyjny

Do osób, które otrzymają potwierdzenie udziału w spotkaniu, zostanie wysłany osobny mail z adresem miejsca spotkania.

Zasada ta dotyczy wszystkich trzech spotkań.

Zapraszamy!

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć do początku strony