KRAKÓW: poszukujemy specjalistki/specjalisty ds. dostępności - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie.

Tytuł oferty: Specjalistka/specjalista ds. dostępności

Liczba wakatów: 1

Wymiar czasu pracy: Pełen etat (umowa o pracę)

Miejsce pracy (region): Małopolskie

Miejscowość: Kraków

Opis stanowiska pracy:

NASZA MISJA: Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą. Dołącz do nas!!!

Prosimy o przesłanie swoich ofert najpóźniej do 15 listopada 2020 roku na adres email: rekrutacja@firr.org.pl

Jeśli wysyłasz swoje zgłoszenia masowo, gdzie się tylko da i na obojętne stanowisko – nie trudź się, oszczędź swój i nasz czas, NIE PRZYSYŁAJ SWOJEJ OFERTY.

Obowiązki:

 • ocena poziomu dostępności obiektów użyteczności publicznej;
 • wizytacje (audyty) w jednostkach użyteczności publicznej;
 • analiza dokumentacji pod kątem warunków dostępności;
 • bieżący kontakt z przedstawicielami jednostek administracji publicznej/szkół/NGO i innych;
 • współpraca z ekspertami w zakresie interpretacji i stosowania zapisów, dotyczących zasad dostępności;
 • działania upowszechniające w zakresie propagowania zasad dostępności;
 • przygotowanie raportów i analiz;
 • bieżący kontakt z pozostałymi członkami zespołu FIRR.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
 • znajomość ustaw: Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
 • zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów,
 • umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, PowerPoint),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość zasad realizacji i sprawozdawczości projektów finansowanych z różnych źródeł (np. EFS, PFRON, LdV, POIG, itp.) oraz min. roczne doświadczenie w realizacji tego typu projektów będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie we współpracy z jednostkami administracji publicznej będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem.

Pytania selekcyjne:

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Osoba z niepełnosprawnością wzroku nie ma możliwości skorzystania z informacji zawartej na stronie internetowej urzędu miasta, w którym na stałe mieszka. Czy Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych znajduje zastosowanie w tej sytuacji? Czy zapisy Konwencji mogą stanowić podstawę do roszczenia?

 • Audyt dostępności jednostki administracji publicznej.

Proszę wymienić elementy, które powinny zostać przeanalizowane w celu dokonania oceny poziomu dostępności jednostki administracji publicznej (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami)

 • Oczekiwane wynagrodzenie (widełki)

Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Wróć do początku strony