KRAKÓW: Poszukujemy specjalistki/specjalisty ds. dostępności edukacji - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie, na stanowisko specjalistki/specjalisty ds. dostępności edukacji.

Jeśli chcesz pracować w rodzinnej atmosferze i marzy Ci się zmienianie świata, nie czekaj, tylko aplikuj do nas – łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą! 

Kim jesteśmy?

Nasza misja:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Nasze działania:

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Szczegóły oferty

Stanowisko: specjalistka/specjalista ds. dostępności edukacji

Liczba wakatów: 2

Wymiar czasu pracy: cały etat

Region: małopolskie

Miasto: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków

Opis stanowiska:

 • zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępu do edukacji dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • ocena poziomu dostępności dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szkół podstawowych;
 • prowadzenie doradztwa dla szkół i organów prowadzących w zakresie zapewnienia dostępności placówek dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wizytacje (audyty) w szkołach;
 • analiza dokumentacji pod kątem warunków dostępności;
 • bieżący kontakt z przedstawicielami jednostek administracji publicznej/szkół/NGO i innych;
 • współpraca z ekspertami w zakresie interpretacji i stosowania zapisów, dotyczących zasad dostępności;
 • działania upowszechniające w zakresie propagowania zasad dostępności;
 • przygotowanie raportów i analiz;
 • bieżący kontakt z pozostałymi członkami zespołu FIRR.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
 • znajomość ustaw: Prawo oświatowe, Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 • sprawność i skuteczność komunikacyjna (w mowie i w piśmie),
 • zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów;
 • umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań;
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, Powerpoint);
 • znajomość zasad realizacji i sprawozdawczości projektów finansowanych z różnych źródeł (np. EFS, PFRON, LdV, POIG, itp.) oraz doświadczenie w realizacji tego typu projektów będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie we współpracy ze szkołami podstawowymi i organami prowadzącymi, a także jednostkami administracji publicznej będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pracy w placówce oświatowej będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem.

Pytania selekcyjne:

Do każdego CV należy obowiązkowo dołączyć odpowiedzi na poniższe pytania – w przeciwnym razie kandydatura nie będzie brana pod uwagę.

 1. Dostępność edukacji dla dzieci z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Do rejonowej szkoły podstawowej zgłasza się rodzic dziecka z niepełnosprawnością. Czy szkoła ma prawo odmówić przyjęcia dziecka? Jeśli tak, z jakich powodów. Niezależnie od odpowiedzi TAK/NIE, proszę podać uzasadnienie odpowiedzi i podać podstawę prawną dla swojego stanowiska.
 2. Audyt dostępności szkoły pod kątem dostępności dla dzieci z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Proszę wymienić elementy, które powinny zostać przeanalizowane w celu dokonania oceny poziomu dostępności pod kątem dostępności dla dzieci z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3. Oczekiwane wynagrodzenie (widełki) Jakiego wynagrodzenia spodziewa się Pani/Pan na takim stanowisku? Proszę o podanie konkretnej kwoty brutto lub „widełek”.

Kontakt:

e-mail: rekrutacja@firr.org.pl

nr telefonu: 12 444 73 49

Klauzula informacyjna:

Informacje o przetwarzaniu danych:

 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 58, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
 • Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 • Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 • Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 • Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 • Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wróć do początku strony