Kraków: poszukujemy osoby na stanowisko Referentki/Referenta ds. księgowości - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

na granatowym tle napis Good Luck
zdjęcie: pixabay

Fundacja poszukuje nowego pracownika do biura w Krakowie, na stanowisko Referentki/Referenta ds. księgowości

Jeśli chcesz pracować w rodzinnej atmosferze i marzy Ci się zmienianie świata, nie czekaj, tylko aplikuj do nas – łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą! 

Ważne! Oferty należy przesyłać wyłączne na adres mailowy rekrutacja@firr.org.pl do 31 lipca 2021.

Kim Jesteśmy?

Nasza misja:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Nasze działania

 • Zmieniamy prawo.
 • Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby z niepełnosprawnościami w ich niezależnym życiu.
 • Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
 • Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
 • Upowszechniamy wiedzę o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
 • Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Szczegóły oferty

Miejsce pracy: Kraków.

Liczba wakatów: 1

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu (umowa o pracę).

Obowiązki:

 • księgowanie faktur zakupowych,
 • wprowadzanie przelewów w systemie bankowym,
 • księgowanie wyciągów bankowych oraz raportów kasowych,
 • uzgadnianie sald kont bankowych,
 • uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami i pracownikami,
 • rozliczanie delegacji,
 • wprowadzanie danych kadrowych do systemu,
 • archiwizacja dokumentów (finansowych, kadrowych, płacowych),
 • dekretowanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz wprowadzanie do systemu księgowego,
 • księgowanie innych zdarzeń (polecenie księgowania),
 • prace administracyjno-biurowe.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu rachunkowości,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ZUS i prawa pracy na poziomie podstawowym,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,
 • biegła obsługa komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook),
 • mile widziana znajomość obsługi systemu Comarch Optima,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność i doskonała organizacja pracy,
 • doświadczenie w pracy w „trzecim sektorze” będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • przyjazną i otwartą atmosferę pracy,
 • w pełni dostępną przestrzeń biurową dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pakiet medyczny w prywatnej placówce medycznej LUXMED (po okresie próbnym),
 • w razie potrzeby możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy np. w urzędzie, 
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników, 
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dopłaty do udziału w wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, zajęciach sportowych lub rekreacyjnych, 
 • dopłaty do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki wychowania przedszkolnego, 
 • bezzwrotną pomoc finansową z tytułu urodzenia/przysposobienia dziecka,
 • bezzwrotną pomoc finansową (zapomogę), w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby,
 • dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz kosztów ponadstandardowych badań,
 • bony pieniężne dla pracowników oraz paczki dla dzieci z okazji świąt lub innych ważnych zdarzeń,
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie świadectw lub dyplomów,
 • odpisy (kserokopie) dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień, ew. kserokopie świadectw pracy.

Pytania selekcyjne

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania selekcyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

 1. Pracownik sekretariatu dostarczył do Pani/Pana (pracownika działu księgowości) stos dokumentów księgowych (faktury/rachunki). Proszę opisać w punktach, co Pani/Pan z nimi zrobi od momentu odebrania dokumentów od pracownika sekretariatu aż do momentu zaksięgowanie ich w programie księgowym. Na co Pani/Pan szczególnie zwróci uwagę?
 2. Pracownik sekretariatu dostarczył do Pani/Pana (pracownika działu księgowości) stos dokumentów księgowych (faktury/rachunki). Proszę opisać w punktach, co Pani/Pan z nimi zrobi od momentu odebrania dokumentów od pracownika sekretariatu aż do momentu zaksięgowanie ich w programie księgowym. Na co Pani/Pan szczególnie zwróci uwagę?
 3. Pracownik sekretariatu dostarczył do Pani/Pana (pracownika działu księgowości) stos dokumentów księgowych (faktury/rachunki). Proszę opisać w punktach, co Pani/Pan z nimi zrobi od momentu odebrania dokumentów od pracownika sekretariatu aż do momentu zaksięgowanie ich w programie księgowym. Na co Pani/Pan szczególnie zwróci uwagę?

UWAGA!!! Przesyłane zgłoszenia aplikacyjne muszą zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie przy ul. Racławicka 58 zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.”

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, ul. Racławicka 58, e-mail: biuro@firr.org.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@firr.org.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji personelu na podstawie art. 22 Kodeksu Pracy
 4. Dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 6. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Kandydat ma także prawo do przenoszenia danych.
 8. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wróć do początku strony