Kraków bez barier 2019 - zgłoś swoje działania! - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

lekki zarys postaci na wózku na miedzianym tle. To wzór nagrody w konkursie Kraków bez barier

Do 24 lutego 2020 roku można zgłaszać swoje projekty do konkursu Kraków bez barier 2019.

Zgłoszenia przyjmowane są w następujących kategoriach:

1. budownictwo dostępne, w kategoriach:

  • obiekty użyteczności publicznej,
  • przestrzeń publiczna,
  • obiekty i przestrzenie zabytkowe;

2. innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze;

3. projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z  niepełnosprawnościami;

4. Osobowość roku;

5. najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Zgłoszenia należy składać do 24.02.2020 r.:

  • osobiście w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, strefa B, III piętro, pok. 8;
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ul.  Dekerta 24, 30-703 Kraków, z dopiskiem „Kraków bez barier” 2019;
  • drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl.

Celem konkursu „Kraków bez barier” 2019 jest promowanie działań, poprawiających jakość życia osób z niepełnosprawnością, dobrych praktyk w tym obszarze, ludzi i organizacji, których działania promują markę Krakowa w Polsce i na świecie oraz firm, które angażują się w pomoc rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Wróć do początku strony