Konsultacyjny rozkład jazdy - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

kalendarz i długopis

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy konsultacje społeczne projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

We wrześniu odwiedzimy Białystok, Toruń, Wrocław i Kraków, czyli… wszędzie będzie nas pełno!

Zapowiada się intensywna jesień z Konwencją, dlatego nie zwlekając, już teraz zapraszamy Was na następujące spotkania.

Białystok

Konsultacje społeczne w Białystoku odbędą się 7 września w godzinach 11.00-15.00.

Tematem spotkania będzie aktywność zawodowa i zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Ekspertka: dr Anna Drabarz

Formularz rekrutacyjny:

Konsultacje społeczne Białystok formularz rekrutacyjny

Toruń

Na konsultacje społeczne do Torunia zapraszamy 13 września w godz. 11.00-15.00.

Tematem spotkania będzie mieszkalnictwo i Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe (WSM).

Ekspert: dr Zbigniew Głąb

Formularz rekrutacyjny:

Konsultacje społeczne Toruń formularz rekrutacyjny

Wrocław

Konsultacje społeczne we Wrocławiu odbędą się 19 września w godzinach 12.00-16.00.

Dotyczyć będą wsparcia osób z niepełnosprawnością psychospołeczną.

Ekspert: dr Robert Trzaskowski

Formularz rekrutacyjny:

Konsultacje społeczne Wrocław formularz rekrutacyjny

Kraków

Na konsultacje społeczne do Krakowa zapraszamy 21 września w godzinach 10.00-14.00.

Temat spotkania: Prawo do życia prywatnego i przeciwdziałanie przemocy.

Ekspert: dr Robert Trzaskowski

Formularz rekrutacyjny:

Konsultacje społeczne Kraków formularz rekrutacyjny

Zapraszamy do zapisów. Zmieniajmy razem świat na lepsze!

Ilość miejsc ograniczona.

UWAGA! Osobom, które zapiszą się poprzez formularz i otrzymają potwierdzenie udziału w konsultacjach, zostanie wysłany mail z dokładnym wskazaniem miejsca spotkania

Informacja dotyczy wszystkich lokalizacji.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Wróć do początku strony