Konsultacje społeczne – podsumowanie - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Dwie kobiety i jeden mężczyzna w trakcie rozmowy
Shot of two young professionals working at a computer in an officehttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pu/shoots/805869.jpg

Za nami dwa z kilkunastu zaplanowanych konsultacji społecznych dotyczących projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Konsultacje odbywają się w ramach projektu:

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Konsultacje społeczne Warszawa

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 14.06.2023 w Warszawie.

Zgromadzeni uczestnicy oraz eksperci dyskutowali na temat Centrów Niezależnego Życia.

Uczestnicy konsultacji społecznych wymieniali takie zalety CNŻ, jak:

 • poszerzenie krągu beneficjentów,
 • przyczynianie się do deinstytucjonalizacji,
 • kompleksowość udzielanej informacji i jej skuteczny przepływ,
 • szersza dostępność do usług medycznych,
 • zwiększenie samodzielności i sprawczości OzN,
 • kompleksowa rehabilitacja,
 • celowane wsparcie wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami,
 • wzmacnianie rozwoju społecznego OzN.

Uczestnicy spotkania wyrażali również swoje obawy, dotyczące przyszłego funkcjonowania Centrów Niezależnego Życia.

Najczęściej pojawiały się głosy o zagrożeniu ewentualną „gettoizacją” OzN, przebywających w CNŻ.

Licznie zgłaszane postulaty dotyczyły również konieczności zgromadzenia w CNŻ odpowiednio wyedukowanej i wykwalifikowanej kadry.

Kontrowersje wzbudził także interwencyjny aspekt CNŻ. Uczestnicy konsultacji społecznych postulowali, aby skrócić maksymalny okres, który osoba OzN może spędzić w Centrum Niezależnego Życia w trybie interwencyjnym. Według uczestników konsultacji trzy miesiące to zdecydowanie za długo.

Konsultacje społeczne Łódź

Kolejne spotkanie konsultacyjne odbyło się 16.06.2023 w Łodzi.

Zgromadzeni uczestnicy oraz eksperci dyskutowali na temat Indywidualnego pakietu wsparcia, czyli inaczej Budżetu Osobistego.

Podobnie jak w Warszawie, w Łodzi konsultacje cieszyły się dużą popularnością, a ich temat wzbudził gorące emocje.

Zalety IPS to, według uczestników konsultacji, przede wszystkim:

 • elastyczność,
 • możliwość uczestniczenia w życiu społecznym,
 • dostępność,
 • możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Uczestnicy konsultacji zgłaszali również liczne postulaty, dotyczącego Indywidulanego Pakietu Wsparcia.

Mówili między innymi o konieczności:

 • skrócenia długości obowiązywania usług w ramach bonu IPS z 7 lat do 3,
 • powołania ekspertów dostępności,
 • zwracania uwagi na indywidualne potrzeby, a nie poziom funkcjonowania OzN,
 • zwiększenia liczby godzin,
 • poszerzenie możliwości wsparcia przez psów przewodników.

Podsumowanie

Wszystkie głosy zebrane podczas konsultacji społecznych znajdą się w raporcie pokonsultacyinym i zostaną przekazane do lidera projektu, a następnie uwzględnione w dalszych pracach.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów i sprawdzania kolejnych terminów konsultacyjnych spotkań.

Uczestnicy konsultacji społecznych w trakcie wydarzenia
Uczestnicy konsultacji społecznych w trakcie wydarzenia
Uczestnicy konsultacji społecznych w trakcie wydarzenia
Uczestnicy konsultacji społecznych w trakcie wydarzenia

Konsultacje odbywają się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wróć do początku strony